להוציא חשבונית

 2 shut tax

להוציא חשבונית על כל הסכום

שאלה: אני בעל עסק קטן, ואיני יכול לעמוד בתחרות עם בעלי עסקים אחרים שמקבלים מזומן ללא חשבונית מס ונותנים מחיר טוב משלי. האם מותר גם לי לעבוד בלי חשבוניות?

תשובה: מאז ומתמיד נהגו בקהילות ישראל לגבות מיסים אשר נועדו לצרכים עירוניים-קהילתיים ולמימון פעולות השלטון(רמב"ם מלכים ד, א; בבא בתרא ז ע"ב; שו"ע חו"מ קסג, או"ח נג–נה). אפשרות זו העומדת לשלטון היהודי לגבות מיסים, גם בכפייה, מחייבת גם את האזרח ואוסרת עליו להעלים מס(רמב"ם שם). יתר על כן, העלמת מס מוגדרת בהלכה כגזל של המדינה, והמעלים מס עובר על איסור תורה של גזלה. דברים חריפים ביותר כותב הרמב"ם (בהלכות גזלה ה, יא): "המבריח ממכס זה הוא גוזל מנת המלך".

כידוע, יצר הרע דרכים רבות לו, ובעניינים הנוגעים לכיס הוא מתגלה כלמדן גדול הלוחש באוזנינו טענות שונות ומשונות: בארץ ישראל לא אומרים "דינא דמלכותא דינא", המדינה לוקחת יותר ממה שמגיע לה ועוד טענות שונות ומשונות. אף אתה אמור לו: עד כאן דברי היצר הרע!

הרמב"ם לא הגביל את זכות גביית המס רק למלך גוי או רק לחו"ל, וגם אם נאמר כדעת הראשונים שכתבו שבארץ ישראל לא אמרינן דינא דמלכותא דינא, הרי שמדינת ישראל אינה רק מלכות אלא גם קהילה גדולה שבה כל השותפים נותנים את חלקם, והמדינה אמורה לדאוג לצרכים המשותפים. לפיכך לכל הדעות המעלים מס ואינו נותן את חלקו בשותפות, אך בעצם היותו אזרח המדינה ממשיך לקבל שירותים שונים ומגוונים מהמדינה, מכבישים ועד תחבורה ציבורית מבתי ספר ועד בתי חולים, גוזל למעשה את הציבור כולו (שו"ת אהלה של תורה ד, טז).

כאשר אדם מקבל תשלום ולא מוציא עליו חשבונית, משמעות הדבר היא כי הוא אינו מתכוון לשלם בגינו מע"מ ומס הכנסה, ולמעשה מדובר בגזלן גמור. כאשר מדובר בעניינים הנוגעים לעבודת ה', כגון תפילין ומזוזות, הדבר חמור עוד יותר, ועליו נאמר "אוי לו לזה שנעשה סניגורו קטיגורו" (ויקרא רבה אמור פרשה ל), ויש מן הפוסקים שכתבו שאסור לברך על תפילין שנקנו ב'שחור' (ראו בספר כת"ר ט, עמ' 373).

רק בשביל לסבר את האוזן עד כמה העלמת מס היא גזל גמור המכביד את העול על הציבור כולו: על פי הערכות הבנק העולמי, ההון השחור בישראל עומד על כ-23% מהתמ"ג, שהם 200 מיליארד שקלים, הגורעים כ-50 מיליארד שקלים מהיקף המיסים שהמדינה גובה.

כלומר, אילו כולם היו משלמים מס ולא מעלימים אותו, היינו כולנו משלמים 20% פחות מס ומקבלים מהמדינה שירות באותה רמה. לחלופין, היינו מקבלים מהמדינה שירות ברמה גבוהה הרבה יותר ממה שאנחנו מקבלים היום. במילים אחרות, כאשר אתה מעלים מס אתה גורם לכולם (ובעיקר לשכירים, שהאפשרות שלהם לקבל תשלום בלי לשלם מס לא עומדת לפניהם) לשלם אותו במקומך.

לסיום אביא את דברי רבנו בחיי, תלמיד הרשב"א, בספרו 'כד הקמח' ('גזל'), ונראה שדי בדברים אלו לתת תשובה נכוחה ליצר המס: "מי שאינו נזהר להביא חוקו בענין המס עם יתר חביריו אנשי מקומו הוא גוזל את הרבים ומראה בעצמו שאין לו אמונה ושאינו מאמין בעונש ושכר, והוא סבור שאין שם השגחה פרטית ומגלה בדעתו שהוא גונב דעת העליונה... מי שנכשל בעון הזה הלא הורס יסודות התורה ועיקר שרש האמונה שכל מצות התורה תלוין בה. עבירה זו היא חמורה מכל שאר העבירות. גזל של רבים שהוא עון פלילי ויש בכלל הרבים עניים יתומים ואלמנות... הנה זה מחלל השם בפרהסיא".

לסיכום:

א.      תשלום מס הוא חובה אזרחית והלכתית כאחת.

ב.      העלמת מס היא גזל הרבים.

ג.        תשלום מס כחוק כאשר אחרים מעלימים מס הוא ניסיון גדול שאדם ירא שמיים נדרש לעמוד בו.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם