להתחפש לאשה

 2 shut

הרב אורי סדן, רב היישוב נוב

שאלה: מאז שאני זוכר את עצמי אני מתחפש בכל פורים לדמות נשית – נערת גבעות או מלכת הפרפרים וכו', ובלבד שאהיה אישה ליום אחד. בשנה שעברה העירו לי כמה הערות לא נעימות, מרובן התעלמתי אבל הערה אחת נגעה לי והיא שמדובר באיסור הלכתי. האומנם?

תשובה: באופן כללי לדעת ראשונים רבים שמחת הפורים מצדיקה להתיר במידה מוגבלת איסורים מסוימים. אותם ראשונים מתירים לנהל "קרבות אבירים", תוך גרימת נזק מוגבל לרכוש (תוספות סוכה מה ע"א ד"ה מיד), לחטוף מאכל זה מיד זה (ריב"א, מובא בשו"ת מהר"י מינץ), ואפילו ללבוש שעטנז מדרבנן (כל ההיתרים נפסקו להלכה ברמ"א תרצז ח). לכן ברור כי באופן כללי ההתייחסות ההלכתית לתחפושות פורים צריכה להיות "גמישה" יותר מבכל השנה. אולם דווקא בגלל זה הקפידו הפוסקים לשרטט קו עדין המבחין בין "הרחבת גבולות" שמותרת באופן זמני ובין "פריצת גבולות" שאסורה בדיוק כמו בכל השנה ואולי אפילו ביתר הקפדה. שאלת המבחן תהיה מה יהיה אחרי פורים, עם החזרה לשגרה, האם האדם יחזור למקום הרוחני שבו הוא היה לפני פורים ואולי אפילו למקום גבוה יותר, או שההתנהגות שלו בחג הפורים גרמה לו לשחרר את יצריו ולהידרדר למקומות נמוכים יותר שמהם הוא יתקשה לצאת גם אחרי פורים.

תחפושות מגדריות – מקרה מבחן שבו עסקו הפוסקים הוא ממש בשאלתכם, האם מותר לבן ללבוש בפורים בגדים של בת, ולהפך. כידוע,התורה (דברים כב, ה) אוסרת לאיש ללבוש בגדי אישה ולהפך. נחלקו הראשונים האם אפשר להתיר לאנשים ללבוש בגדי נשים בפורים. לדעת המתירים האיסור נועד לחייב את קיומו של הבדל חיצוני בין גברים לנשים המסייע ביצירת זהות מגדרית ברורה, ומרחק ראוי בין המינים, וטעם זה נחלש מאוד בהקשר של שמחת הפורים, כאשר היא נעשית בקדושה ובהפרדה מגדרית (שו"ת מהר"י מינץ סימן טו, וכך פסק הרמ"א שם). לדעת האוסרים קיומו של האיסור אינו מושפע כלל מטעמו, ואם הדבר אסור מן התורה – הרי שהוא אסור בכל הקשר שהוא (יראים סימן צו, וכך פסק הב"ח יורה דעה סימן קפב סעיף ה).

מעניין לציין כי הנימוק המרכזי שהפוסקים המכריעים לאיסור מביאים אינו קשור דווקא לאיסור "לא ילבש". אלא לכך שההתחפשות של איש לאישה ולהפך מובילה בסופו של דבר להידרדרות בעניין הצניעות, אשר יש חובה לשמור עליה גם, ואולי דווקא, בשעה שהשמחה פורצת גבולות. וכך כותב הרמב"ם בתשובה (הובאה בראש ספר מעשה רוקח). לכן פסקו רבים מהאחרונים כי במקום שבו ישנו עירוב של גברים ונשים ראוי להימנע מתחפושות מסוג זה (ראה בשו"ת יביע אומר חלק ה יורה דעה סימן יד).

למעשה נראה כי בחור המתחפש לאישה, יש לו על מי שיסמוך, ובלבד שבמקום שאליו הוא מגיע בתחפושת שכזו קיימת הפרדה מגדרית (מסיבות פורים מעורבות ממילא אינן ראויות). בכל מקרה אם מדובר בפריט לבוש כזה או אחר (כגון עגילים או שרשראות) ולא בתלבושת מלאה, הדבר בוודאי מותר (משנה ברורה שם ס"ק ל). למותר לציין כי חובת השמירה על הצניעות קיימת גם בפורים ולפיכך אין להתחפש לאישה באופן המשדר ומבליט מיניות, שכן שדר מכוון שכזה אסור לכולם ולכולן, בכל השנה ובפרט בפורים.

בשולי הדברים – התחפושת היא כלי עצום. חוץ מהעובדה שהיא עשויה להצחיק ולהפתיע, היא מאפשרת לאדם לבטא את עולם השאיפות שלו, אלא שהיא עשויה לעשות זאת באופן מורכב ומלא סתירות. גם במקרה שלך התחפושת עשויה, אם כי לא בהכרח, להביא לידי ביטוי ממד נשי (שקיים במינון כזה או אחר אצל כל גבר (ולהפך), ועל פי חוכמת האמת קיים בהוויה כולה). אלא שאותה תחפושת יכולה להיות מלאה שמחה והודיה לקב"ה על האופן שבו האדם נברא, כרצון ה', או מלאה בטרוניה על כך. על האדם לבחון באמת מאיזה מקום בנפש מגיעה התחפושת, ולוודא כי התחפושת לא תביא לידי ביטוי את הצדדים האפלים שבנפשו, אלא תאיר באור חדש את הצדדים המוארים בו, ו"ליהודים הייתה אורה...".

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
המלך בשדה

  מאמר מאת הרב חברון...

הילדים הקבועים

  הרה דוד סתיו על...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם