מצוה להתחסן?

 4 shut

הרב אורי סדן, רב המושב נֹב

שאלה: ביישוב שלנו התגלה מקרה של חצבת ומשרד הבריאות דרש מכולם להתחסן. כמה הורים אצלנו מתנגדים לחסן את ילדיהם בטענה שהחיסון מזיק יותר ממה שהוא מועיל. האם על פי ההלכה יש חובה להתחסן?

תשובה: שאלתכם מערבת שאלות רפואיות (כמו האם החיסון מועיל או מזיק) עם שאלות הלכתיות (כמו האם יש חובה, היתר או איסור להתחסן). בשאלות רפואיות איני מומחה בכלל ולכן ביררתי אצל מומחים ברפואה, העוסקים בתחום הרפואה המונעת והמחלות המידבקות, וכן במשרד הבריאות המייצג את עמדתה הרפואית הרשמית של מדינת ישראל. מכל גורמי הרפואה שאליהם הגעתי עלה קול אחד צלול וברור והוא כי החיסון מועיל הן אישית והן ציבורית, שכן הוא מונע את התפשטות המחלה ואת הידבקותם של אנשים שאינם יכולים לקבל את החיסון, וכמו כן הנזקים האפשריים שלו מזעריים הן אישית והן סטטיסטית. מאידך גיסא, מצאתי בכמה אתרים במרשתת דעות של אנשים שחלקם רופאים שטוענים כי החיסונים אינם מועילים והם אפילו מזיקים. לטענתם, כל הרופאים שאומרים אחרת מושפעים מ"תמריצים" של חברות התרופות.

מהי חוות דעת רפואית מחייבת?

השאלה הראשונה שהנושא מעורר היא לאילו רופאים יש לשמוע ובאיזו מידה הנחיה זו מחייבת. בנושא הזה מצאנו את ההנחיות ההלכתיות הבאות: א. לחוות דעת רפואית תיחשב רק חוות דעת של אדם שהוסמך לעסוק בתחום הרפואה (ערוך השלחן יו"ד שלו ב). ב. במקרה של מחלוקת בין רופאים חובה לשמוע לחוות הדעת הבכירה והמוסמכת, ובפרט כאשר היא מוסכמת על דעת רוב הרופאים (שו"ע או"ח תריח). ג.מותר לשמוע לעמדה רפואית שונה ובלבד שהיא מחמירה יותר (מבחינה רפואית) אך לא כשהיא מקילה יותר (שו"ע שם) (במילים אחרות: מותר להסתמך על רפואה אלטרנטיבית, אך לא במקרים שבהן הוראותיה גורמות לסיכון על פי אמות המידה של הרפואה הקונבנציונלית).ד. אם הוכח שאדם קיבל שוחד מחברת תרופות על מנת לחוות את דעתו אין להתחשב בדעתו (ערוך השולחן חו"מ ט א). עד שהדבר לא יוכח אין להאמין לטענות קונספירטיביות שכן עד אז אינן אלא לשון הרע על הרופאים (נדה סא ע"א). לסיכום, על פי ההלכה יש להישמע להוראות גורמי הרפואה הרשמיים המייצגים את עמדת רוב בניין ורוב מניין הרופאים.

להתחסן או להתרחק

השאלה השנייה היא: במקרה שהאדם החליט שלא להתחסן ולא לחסן את ילדיו, מהי מידת החובה המוטלת עליו למנוע את הפגיעה האפשרית בציבור בעקבות החלטתו? מובן שאדם שנדבק במחלה חייב להרחיק את עצמו מחברת בני אדם שכן החיידקים שהוא נושא ומעביר לאחרים נחשבים כבאים מכוחו ("גירי דיליה") ובמקרים כעין אלו חובת המזיק להרחיק את עצמו (שו"ע חו"מ קנה לו).

יתר על כן, גם מי שטרם נדבק במחלה אך אינו מחוסן עלול – אם יידבק - לגרום להתפשטות המחלה ולפגיעה באנשים שהמערכת החיסונית שלהם חלשה. במקרה דומה עוסקת המשנה (בבא בתרא כב ע"ב, ובשו"ע קנה טז) המחייבת אדם להרחיק חפצים שבאמצעותם עלולים מזיקים הנמצאים בסביבה להגיע לרשות חברו ולפגוע בו ("מרחיקין את הסולם מן השובך... כדי שלא תקפוץ הנמיה"). אי לכך יש להסיק כי במקום שבו התפרצה מחלה מידבקת, חובה גמורה על כל אדם להתחסן, ואם אינו רוצה להתחסן עליו לעבור למקום שבו המחלה לא התגלתה או להתרחק מחברת אנשים מחשש פן יידבק ויפגע באנשים בעלי מערכת חיסונית מוחלשת.

יש להעיר כי כלל קבעו לנו חז"ל והוא שמידת הזהירות שעל האדם לנקוט כדי לא לפגוע באחרים, גדולה ממידת הזהירות שהוא נוקט כדי לא להיפגע בעצמו (תוספות בבא קמא כג ע"א ד"ה וליחייב). לכן גם אנשים המוכנים לקחת סיכון מסוים ולא להתחסן חייבים לעשות זאת כאשר על כף המאזניים עומדים בריאותם וחייהם של אחרים.

לסיכום:

א.      על פי ההלכה יש לקבל את חוות דעת הרופאים המחייבים את החיסונים.

ב.      גם אדם המוכן לקחת סיכון מסוים עליו ועל ילדיו ולא להתחסן, לא ראוי שיעשה כן הואיל והחלטתו עלולה לפגוע באחרים.

ג.        במקום שבו התפרצה מחלה מידבקת על כל אדם מוטלת החובה להתחסן ולחסן את ילדיו, ומי שבוחר שלא לעשות כן עליו להעתיק את מגוריו למקום אחר או להתרחק הוא וילדיו מחברת בני אדם עד יעבור זעם.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
עצמאות הרבנות

  מאמר מאת הרב אברהם...

תחפושות לכל עת אמת

  סיפור מאת מיכל

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם