שו"ת SMS לפרשת וארא Featured

sms790

 

הרב שלמה אבינר

 

 

תודה על מסרון * האם אחרי שאני מקבל תשובה במסרון עליי לשלוח תודה, או שריבוי המסרונים דווקא מטריד? הרב אבינר: אכן, אין צורך.

 

 

הוכחות על מציאת ה' * האם אפשר להוכיח מציאות ה' בצורה שכלית? הרב אבינר: כן. הוכחה סיבתית, הוכחה טלאולוגית, הוכחה אונטולוגית, הוכחה מוסרית. אבל אמונה היא לעולם לעילא על כולן (עיין בספרים של הרב, "המאמין והפילוסוף ויוצר אור" - מ"צ).

 

 

חדר בריחה * האם מותר לצאת עם בחורה לחדר בריחה? זהו חדר סגור עם משימות, מין משחק, ויש מצלמים ותמיד מישהו מסתכל על המשתתפים, או שיש איסור ייחוד? הרב אבינר: א. יש איסור ייחוד. ב. יש איסור קרבה. עיין קצשו"ע קנב ח.

 

טלית קטן בצבא * אני חייל קרבי. אמרו לי שאין ללבוש טלית קטן מצמר כי הוא גורם להזעה, אלא רק מסוג "דרייפיט" שמסייע לסילוק זיעה. ובשעת אימונים, מומלץ לא ללבוש כלל טלית קטן אפילו דרייפיט. מה לעשות? הרב אבינר: ההדרכה הראשונה סבירה, הרי צמר הוא חומרה (מ"ב ט סק"ה), ולא חייבים להחמיר. אך ההדרכה השנייה מוזרה; מה בכך שמזיעים, אז הבגדים רטובים. יתר על כן, דרייפיט שנוי במחלוקת, ככל חומר סינתטי, יש אומרים שיוצאים ידי חובה, יש אומרים שלא (שו"ת אגרות משה או"ח ב א), ויש דעת בינתיים שאפשר ללבוש אך לא לברך (שו"ת ציץ אליעזר יב ג. פסקי תשובות ט אות א - מ"צ). אגב, יש דרייפיט מסוג טוב ומסוג לא טוב, אך אין זה נוגע להלכה. לכן יש ללבוש טלית קטן מכותנה, כולל בשעת האימונים, וכולל במלחמה. חיילי בר כוכבא לחמו מעוטרים תפילין, אך איננו בדרגה זו. די לנו בציצית.

 

 

אות מן השמים * אם אני לומד גמרא ובאותו יום הזדמן לי ללמוד אותו דבר ברמב"ם היומי, האם זה רמז מן השמים שהלימוד שלי רצוי לפני ה'? הרב אבינר: לא, אך אין צורך ברמז קלוש כשיש פסוקים מפורשים ומשניות וגמרות וראשונים ואחרונים על הערך העליון של לימוד תורה.

 

 

חברים שאינם יראי שמיים * הרבה חברים בישיבה התיכונית שלי כועסים עליי כשאני מעיר להם על הלכה שאינם שומרים, וזה גורם לי לבכות. מה לעשות? הרב אבינר: לא להעיר לאחרים אלא להתחזק אתה בעבודת ה', וזה ממילא ישפיע עליהם לאורך הזמן.

 

 

הרב שמואל אליהו

תורה ונגינה * אם הייעוד שלי בעולם הוא להיות למשל נגן, למה ללמוד תורה? הרב אליהו: בניגון אנחנו מבטאים את עצמנו, אבל מה זה עצמנו? את עצמנו אנחנו מעצימים באמצעות לימוד תורה. אם לא נלמד - ננגן דברים שאין להם משמעות או שיש להם משמעות שלילית. אם נלמד - החיים יהיו נכונים, וממילא הניגון שלהם יהיה טוב ונכון.

כיצד משפיעים * מה אנחנו כנוער יכולים לעשות עם כל הבלגן שקורה עכשיו בארץ? האם מותר ללכת להפגנות, לחסימת כבישים ודברים דומים?

הרב אליהו: עיקר העבודה שלנו צריך להיות השפעה על מקבלי ההחלטות במדינה. שם מוחלט אם צה"ל "ייכנס" במחבלים או ישחרר מחבלים וייתן להם משכורת דרך אבו מאזן. אפשר להשפיע על מקבלי ההחלטות. תסתכלו על אנשי השמאל שהחליטו כי האמת שלהם גדולה מספיק כדי להשפיע על החלטות המדינה. לשם כך הם הקימו עמותות עם שמות מרשימים כמו "מרכז אסטרטגי למדיניות חוץ", "מכון ישראלי לדמוקרטיה", "מכון לחשיבה אסטרטגית" ועוד. הם כותבים מחקרים ובונים הרצאות מרשימות, מביאים מרצים מרשימים, עורכים ימי השתלמות ומשפיעים על הקצינים הבכירים בצבא ובמשטרה, עד שמעקרים את כוחם. האנשים הללו הסבירו לרמטכ"ל כי מלחמה בעפיפונים ששורפים שדות בדרום זה דבר לא ערכי. האנשים הללו הסבירו לסגן הרמטכ"ל כי מדינת ישראל מתקרבת בערכיה לגרמניה הנאצית. באופן הזה קשר השמאל לקצינים ולמפקדים את הידיים באזיקים של ערכים מזויפים. כך הם עיקרו את צה"ל, שנחשב אחד הצבאות החזקים בעולם, והיום הוא לא מצליח להילחם בעפיפונים, בבלונים ובמפגעים ביהודה ושומרון. כדאי לשמוע את דברי שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן, שאמר כי כשהוא היה דן עם אלופי צה"ל שנמצאים במטכ"ל על צורכי הביטחון של ישראל, נדמה היה לו שהוא יושב עם הנהלת "שלום עכשיו". אם זו רוח המפקדים הגדולים – כך נראות הפקודות וכך קשורות הידיים של החייל בשטח. האלופים הללו לא היו כך כשהם התגייסו לצה"ל. הם היו בריאים בנפשם וברוחם. הם באו להציל חיים. בהוראת הרמטכ"ל שמע כל קצין הרצאות שונות בכל שלב התקדמות שלו. הוא שמע את כל המחוכמים הללו, עד שהפכו לו את הראש. כולנו ראינו כמה פעמים חיילי צה"ל לא הגיבו בתקיפות ובנחישות, היססו לרגע ונפגעו. ההיסוס נגרם מלמעלה. כשהם קיבלו את הנשק טפטפו להם שאסור להשתמש בו. סיפרו להם שאסור לירות בו. שטפו את מוחם לא להגיב, והתוצאה כתובה בדם. אנשי השמאל הללו מאמינים שהם צריכים להנחיל למדינה את הערכים שלהם. היה להם האומץ. לשם כך הם השיגו כסף מממשלות זרות, וכבר כמה שנים הם מנסים לטשטש את הזהות היהודית של המדינה. כך פועלים האנשים הללו במערכת החינוך. כך הם עושים במערכת המשפט. כך הם עושים השתלמויות לשופטים ושולחים להם מחקרים וחומרי קריאה מרשימים ומשפיעים על דעתם. אם אנחנו רוצים לנצח, אנחנו צריכים לפעול באותה דרך ולהשפיע על המדינה. גם אנחנו יכולים להקים עמותות עם שמות מרשימים, גם אנחנו יכולים להופיע בכל ועדות הכנסת עם מחקרים וניירות עמדה. גם אנחנו יכולים לערוך מחקרים ולהרצות לפני הקצינים והשוטרים, המורים והשופטים וכל מקבלי ההחלטות. אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר טוב מכל אנשי השמאל. יש לנו הרבה יותר מסירות נפש. צריך רק להאמין שנכון להיות נוכחים במקומות הנכונים ולהשפיע בטרם מתקבלות ההחלטות, ולא להיות בצמתים בכביש אחרי שהתקבלו ההחלטות הרעות שמביאות לשפיכות דמים.

יחס לערבים * מה צריך להיות היחס שלנו לאומה הערבית? יש עניין לשנוא את כולם או לרצות שכולם ימותו? הרי יש בהם גם אנשים שלא מעוניינים ברצח. הרב אליהו: התורה אומרת שאין להם מקום בארץ ישראל. "לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי". אבל אם יש מישהו שמקיים שבע מצוות בני נח, ובא אלינו להתקבל כגר תושב - מתירים לו לשבת בארץ ישראל. לפי זה, אם יש ערבי חיובי שמכיר בבעלות של עם ישראל על ארץ ישראל ומוכן לחיות כאן כמיעוט שמכבד את החוק ואת שבע מצוות בני נח, נוכל לקבל אותו בתנאים של גר תושב, שמכבדים אותו מאוד. וכך כתב הרמב"ם בהלכות מלכים פרק י': "וכן ייראה לי שנוהגין עם גרי תושב בדרך ארץ וגמילות חסדים כישראל שהרי אנו מצווין להחיותן שנאמר 'לגר אשר בשעריך תיתננה ואכלה'. וזה שאמרו חכמים אין כופלין להן שלום - בעכו"ם, לא בגר תושב. אפילו העכו"ם ציוו חכמים לבקר חוליהם ולקבור מתיהם עם מתי ישראל ולפרנס ענייהם בכלל עניי ישראל מפני דרכי שלום. הרי נאמר 'טוב ה' לכול ורחמיו על כל מעשיו' ונאמר 'דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום'".

לימוד תנ"ך * למה צריך ללמוד תנ"ך? הרב אליהו: כי זהו דבר ה' אלינו. כל הנבואות שכלולות בתנ"ך הן נבואות שיש להן משמעות גם לימינו ולא רק לימיהן. התנ"ך מספר לנו את העבר שלנו, את ההווה שלנו ואת העתיד שלנו. האם יש משהו חשוב יותר מזה? כל החלטה שלנו צריכה להתבסס על הידע העצום והחשוב שנמצא בדברי ה' שנמצאים בתנ"ך.

חיסול מחבל * האם מותר להרוג מחבל, אם אנחנו יודעים שאם נהרוג אותו בטוח ימותו יהודים? הרב אליהו: התורה אומרת שאסור להשאיר מחבל בחיים. אל תאמין למי שאומר לך שכשתהרוג אותו - ימותו יהודים. אין לך ולאף אחד רוח הקודש לדעת שזה כך. התורה אומרת שההפך הוא הנכון. אם תהרוג אותו – הוא בטוח לא יהרוג יהודים. אם תשאיר אותו בחיים - הניסיון אומר שבסוף משחררים אותו וחלק מהמשוחררים חוזרים לרצוח.

הודיה על חזרה לעמונה * בימים האחרונים חזרנו לעמונה.באיזו צורה צריך להודות לה'? הרב אליהו: צריך לעשות מסיבות הודיה שיסבירו לאנשים כי אפשר לנצח, מסיבה שתכליתה להמשיך את ההצלחה למקומות אחרים.


 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
מסילות התשובה

  מאמר מאת הרב המקובל...

היתר פשוט

  מאמר מאת הרב אברהם...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם