לימוד למבחנים בשבת

 m 10 shut shbat

הרב אורי סדן, רב המושב נוב

שאלה: אני עומד לקראת הבגרויות במועד חורף. האם מותר לי ללמוד לבגרות בשבת - בלשון, היסטוריה, אנגלית ושאר מרעין בישין?

תשובה: לימוד לבגרות – עוסק במצוה - לפני שאענה לך על ענייני השבת, אומר כי את מה שאתה מכנה בשם "מרעין בישין" מכנה הגמרא (שבת קנ ע"א) "חפצי שמיים", ומבאר המשנה ברורה (שו ס"ק ל) "הוא עוסק במצווה דאם אין לו אומנות עוסק בגזל". הואיל וכל הסיבה לקיומם של מבחני הבגרות היא העובדה שהם תנאי כמעט הכרחי למציאת עבודה, הרי שהלומד לבגרות מוגדר כ"עוסק במצווה", וגם אם לימוד התורה הוא מצווה החשובה ממנה לאין ערוך, וההשקעה בה צריכה להיות גדולה יותר באיכות ובכמות, אין הדבר מוריד מחשיבותה הערכית של הבגרות.

קריאה ולימוד של דברי חולין בשבת - נחלקו הראשונים האם קריאת דברי חולין מותרת בשבת. לדעת הרמב"ם (פירוש המשנה שבת פרק כג מ"ב) השבת אמורה להיות יום שכולו תורה, ו"כל זולת ספרי הנבואה ופירושיהם אסור לקרותו לא בשבת ולא ביום טוב, ואפילו היה בו דברי חכמה ומדע". לעומתו הרשב"א (שו"ת א תשעב) סבור כי מותר בשבת ללמוד גם דברים אחרים כגון מדעים וכדומה. השולחן ערוך (שז יז) הביא למעשה את שתי הדעות, אך מנהג העולם להקל בדבר (שו"ע הרב שז לא) אם כי לכתחילה ראוי לאדם שמסוגל לכך שלא לעסוק בשבת אלא בעניינים שבקודש (מ"ב שם סה).

לימוד מקצועי - נחלקו הפוסקים האם לשיטות המתירות קריאת דברי חולין יש להתיר גם לימודים שמטרתם רכישת מקצוע. לדעת רבי יעקב עמדין (שו"ת שאילת היעב"ץ א מא) הדבר אסור כשם שאסור לאדם לעסוק בעסקיו בשבת, איסור הנלמד מהפסוק "ממצוא חפצך ודַבֵּר דָּבָר". אולם אחרונים רבים סברו שאין לאסור ללמוד מלאכה בשבת כל עוד הדבר נעשה בקריאה או בצפייה ואינו כרוך בעשיית איסור בידיים (מגן אברהם סימן שמ ס"ק ח, שו"ע הרב שם ו).

אימוץ מלא של השיטות המקילות עשוי לפגוע באווירת השבת באופן מוחץ (שכן לפי שיטות אלו מותר לסטודנט בחו"ל להתפלל ותיקין ולהתייצב בכיתה באוניברסיטה ליום לימודים מלא ובלבד שלא יכתוב בעצמו), לכן גם אם במקרים חריגים מצאנו פוסקים המסתמכים על שיטות אלו (ראה שו"ת חלקת יעקב יו"ד קצ, שו"ת לבושי מרדכי או"ח מה"ג סימן כט) נראה שיש לנהוג כדעת המשנה ברורה (שמ כא) המוכן להקל בדבר אך לא דרך קבע (וכך הביא הנשמת אברהם שז ו בשם הגרש"ז אוירבך שהתיר זאת כהשתלמות לרופא אך לא לסטודנט).

הכנה מקודש לחול - כידוע, אסור לאדם לעשות בשבת כל פעולה שמפירותיה ייהנה רק בימות החול. אולם דברים שאינם מוגדרים כפעולה, או שאדם נהנה מפירותיהם גם בשבת עצמה אין איסור לעשותם, גם אם את עיקר ההנאה האדם יפיק בימות החול. לאור עיקרון זה יש לומר כי מותר לקרוא בשבת חומר לימודי שהשימוש בו אינו כרוך בעשיית מלאכה כלשהי, גם אם בשבת עצמה אין לאדם מה לעשות בחומר שלמד (שש"כ כח צב). אמנם הגרש"ז אוירבך (מובא בהערה רכ שם) מסתפק בשאלה האם לימודי חול המיועדים למבחן בלבד, שייערך ביום חול, נחשבים כהכנה מקודש לחול, או שצבירת הידע היא העיקר והמבחן אינו אלא זרז חיצוני. בכל מקרה אין לאדם לומר בפיו כי מטרת הלימוד היא המבחן ביום ראשון (מ"ב רצ ד).

חשש כתיבה – גם כאשר מקילים ללמוד למבחן בשבת, צריך להיזהר מאוד ששיגרת הלימוד לא תשתלט על האדם ומתוך הרגל יבוא לכתוב ולסמן במחברת או בספר, ולכן על מי שלומד ליד השולחן שבו הוא משתמש בימות החול לסלק לפני השבת את כל כלי הכתיבה, שלא יבוא בטעות להשתמש בהם (ציץ אליעזר י כ).

הלכה למעשה - נכון להימנע מלימוד למבחני בגרות (במקצועות החול) בשבת ולתכנן את הזמן כך שהשבת תהיה פנויה לעניינים שבקדושה או לסתם זמן עם המשפחה, החברים או ספר טוב. אולם בתקופות מבחנים לחוצות, שכל תכנוני הזמן לא הועילו והאדם עומד מול שוקת שבורה, אפשר להקל וללמוד למבחנים בכל המקצועות, תוך שמירת מרחק מספיק מכלי כתיבה. וודאי שהדבר עדיף עשרות מונים על קריאת עיתונים מן הסוג שאסור לקרוא גם ביום חול.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם