הנוער הלומד והעובד

2 shut

הרב אלי סדן, רב היישוב נוב

שאלה: בחופש הגדול חבריי ואני יוצאים לעבוד בכל מיני עבודות. האם יש הלכות שעלינו להכיר?

תשובה: התורה נוגעת לכל תחומי החיים של הפרט ושל הכלל, ולפיכך ודאי שיש הלכות רבות הנוגעות גם לתחום יחסי העבודה. פרקים שלמים בגמרא, סימנים רבים בשלחן ערוך ומאות תשובות הלכתיות שניתנו במהלך הדורות עוסקים בנושא זה, ולמעשה דיני העבודה בהלכה מפותחים הרבה יותר מדיני העבודה בחוקי מדינת ישראל (גילוי נאות: אני עצמי כתבתי ספר שלעב כרס בעניין, 'דיני עבודה במדינת ישראל על פי ההלכה'). למרות היקפו הגדול מאוד של הנושא יש כמה הלכות שלכל אחד כדאי להכיר כדי שהקב"ה ותורתו יהיו נוכחים מבחינת האדם לא רק בבית המדרש ובבית הכנסת אלא גם במהלך יום עבודתו בשמש הקופחת או במשרד הממוזג.

הסכם העבודה – הסכם העבודה הוא חוזה פשוט למדי, שכן יש בו שני חלקים בלבד: מה נדרש מהעובד ומהי התמורה שהמעביד משלם לו. את ההסכם אפשר לערוך בכתב או בעל פה, אלא שבמקרה זה הוא ייכנס לתוקף רק ברגע תחילת העבודה (בבא מציעא עו ע"ב).

בכל מקרה עוד לפני תחילת העבודה חובה על הצדדים להגדיר במדויק ולפרטי פרטים מהן דרישות העבודה, מתי היא מתחילה ומתי היא מסתיימת, מה נדרש לעשות בדיוק ובאיזו רמת גימור, מה באחריות העובד ומה אינו באחריותו, מהו השכר המדויק, מה הוא כולל ומה לא, מי משלם נסיעות ומתי ההפסקות. גם אם לא נעים כל כך לדבר על הכול עוד לפני שמתחילים לעבוד, הדבר חוסך הרבה מאוד עגמת נפש ומונע מהעובד ומהמעביד לעבור על איסור גזל (חפץ חיים, קונטרס אהבת חסד, חלק א, הערה 42).

מחויבות העובד – כל עובד חייב לעשות את עבודתו בנאמנות מוחלטת. נאמנות זו מתבטאת הן בהיקף העבודה הן באיכותה. על העובד לעבוד ברציפות במשך כל יום העבודה ולא להתבטל אפילו לא לפרק זמן קצר (רמב"ם, שכירות יג, ז). כל התעסקות בצרכים אישיים בזמן העבודה שלא בהסכמתו המפורשת של המעביד אינה אלא גזל ואסורה מן התורה (מסילת ישרים, מידת הנקיות, פרק יא). כמובן, אין לעשות כל שימוש בטלפון בזמן העבודה (למעט לצורכי העבודה, כמובן). האיסור כולל הן שיחות טלפון הן קבלת הודעות בוואטסאפ או שליחתן.

כמו כן על העובד להשקיע בעבודה את כל כוחו, מרצו, כישוריו ותשומת לבו, ואם עבודתו מחייבת ערנות הוא חייב לישון היטב בלילה שלפני עבודתו (שלחן ערוך, חושן משפט שלז, יט). המעביד חייב לתת לעובד הפסקה לצורך תפילה, אך הוא אינו חייב לשלם לעובד על הזמן שהתפלל, וזמן זה מקוזז מיום העבודה (חוק שעות העבודה והמנוחה סעיפים 1, 20. חוק זה הוא מנהג המדינה ומחייב גם על פי ההלכה, ראו בספרי הנ"ל, עמ' 142).

מחויבות המעביד – מחויבות המעביד פשוטה ביותר: עליו לשלם לעובד עם תום עבודתו את כל השכר שהובטח לו. בכך הוא גם מקיים מצוות עשה מן התורה, "ביומו תתן שכרו". כל חריגה מביצוע מחויבות זו, כלומר דחייה בתשלום השכר או הפחתה מהשכר שהובטח, אסורה באיסור חמור ועשויה להיות כרוכה בלא פחות מחמישה איסורים מן התורה: לא תעשוק, לא תגזול, לא תעשוק שכיר, לא תלין, לא תבוא עליו השמש, ואם בכל זה לא די, המעביד גם מבטל את מצות "ביומו תתן שכרו" (שלחן ערוך, חושן משפט שלט, א).

בכלל האיסור נכללים גם תנאים סוציאליים המובטחים לעובד על פי החוק או תשלום על שעות נוספות (כך הורה לי הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א). על פי החוק אין לשלם לעובד פחות משכר מינימום גם כאשר הדבר נעשה בהסכמתו, וההלכה מקבלת בנקודה זו את דרישות החוק (הרב יעקב אריאל בהקדמתו לספרי הנ"ל והרב דב ליאור, המובא בספר בעמ' 42).

בוררות במקרה של אי הסכמה – בכל מקרה שהתגלתה מחלוקת בין המעביד ובין העובד והם אינם מצליחים להגיע להסכמה באמצעות משא ומתן, עליהם לפנות לבוררות לפני בית דין רבני לענייני ממונות, והוא ידון בדבר על פי דין תורה. חל איסור לתבוע בבית משפט לדיני עבודה (שלחן ערוך, חושן משפט כו).

הפנייה לבית הדין מותנית בהסכמה של שני הצדדים, ויש בתי דין רבים ברחבי הארץ, ולפיכך מומלץ להוסיף משפט בחוזה העבודה: "חילוקי דעות הנוגעים ליחסי העבודה שבין הצדדים יתבררו בפני בית הדין לדיני ממונות של 'ארץ חמדה'". לרשת זו יש סניפים בכל רחבי הארץ, ותוכלו לקיים את הדיון סמוך למקום מגוריכם.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
המלחמה ששינתה אותנו

  מאמר מאת עדו רכניץ

מוצאים דרכים חדשות

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם