כמה זה חצי שקל?

2 Half Sheke
 
כמה כסף צריך לשלם בשביל מחצית השקל, ובכלל, איך יודעים כמה היה שווה חצי שקל בזמן חז"ל?

הרב אורי סדן, רב המושב נוב

המצווה בזמן שבית המקדש היה קיים

בזמן שבית המקדש היה קיים הייתה חובה על כל יהודי לתת תרומה קבועה לבית המקדש שנקראה 'מחצית השקל'. תרומה זו שימשה לצורך רכישת קרבנות ציבור, וגובה התרומה היה מטבע כסף שנקרא חצי שקל, והוא שוערך במשך הדורות במטבעות הכסף שהיו נהוגים בכל עת. הרמב"ם (שקלים פ"א ה"ה) המיר את משקל מחצית השקל למשקלם בגרעיני שעורה. כיום אנחנו כבר לא משתמשים במטבעות כסף (המטבעות היום עשויים ממתכות זולות ואין כל משמעות למשקלם), ולכן אנחנו משערכים את ערך מחצית השקל בעזרת הגדרתו של הרמב"ם במשקל של 8.5 גרם כסף טהור.

מנהג ארץ ישראל

לפני 1950 שנה חרב בית המקדש ובטלה באופן זמני מצוות מחצית השקל עד אשר ייבנה בית המקדש במהרה בימינו. אף על פי כן נהגו בארץ ישראל אחרי חורבן המקדש ובמשך כל תקופת הגאונים לעשות זכר למצווה זו ולתת מחצית השקל לצדקה (מסכת סופרים פרק כא, הלכה ב–ג. מסכת סופרים התחברה בארץ ישראל בתקופת הגאונים, רא"ש הלכות ס"ת יג). מצווה זו נקשרה לפורים בעקבות המדרש הקושר בין נס הפורים למצווה: "גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו. והיינו דתנן: באחד באדר משמיעין על השקלים" (בבלי, מגילה יג ע"ב). מנהג זה לא נזכר כלל בגמרא וכפי הנראה לא נהג בבבל כלל (תשובות גאוני מזרח ומערב סימן מ), ולכן לא נפסק להלכה ברמב"ם ובשו"ע.

מנהג אשכנז

בקרב יהודי אשכנז המשיך לנהוג המנהג הארץ ישראלי (כמו מנהגים ארץ ישראליים רבים אחרים) לתת זכר למחצית השקל לפני פורים (הגהות מרדכי, מסכת מגילה רמז תשעז, מהרי"ל הלכות פורים אות ד). המנהג האשכנזי הארץ ישראלי לא הקפיד לתת דווקא ערך של מחצית השקל כפי שנהגו בזמן שבית המקדש היה קיים אלא לתת שלוש מחציות של המטבע הרווח באותו מקום ובאותו זמן (מנהגי מהר"א קלויזנר). במגנצא היו אלו שלושה מטבעות 'פהמוש' (מהרי"ל), בווינה היו אלו שלושה 'וינר' (ר"א טירנא עמ' קנד) ובפולין היו אלו שלושה חצאי 'גרוש' (רמ"א תרצד א), וכך נוהגים האשכנזים עד היום.

מנהג ספרד

בקרב יהודי ספרד לא היה מנהג זה נפוץ כלל ולא הייתה אליו כל התייחסות. הראשון שנדרש למנהג היה גדול רבני סלוניקי במאה ה-17 רבי יוסף דוד, שכתב בהלכות צדקה (בית דוד יו"ד קיח) כי הרוצה לזכות בכפרה כעין הכפרה שהייתה במחצית השקל בזמן שבית המקדש היה קיים, עליו לתת שווי של מחצית השקל כפי שהיה שווה בזמן המקדש. הרש"ש, רבי שלום שרעבי, גדול המקובלים בירושלים במאה ה-18, כתב בסידורו שראוי לתרום זכר למחצית השקל דרך קבע כמו האשכנזים, לפני מנחה של תענית אסתר, ובעקבותיו פסקו זאת להלכה הרבנים הספרדים (כף החיים שם ס"ק ד, שו"ת ישכיל עבדי א או"ח יט, יחווה דעת א פו), וכך נוהגים הספרדים לכתחילה.

הלכה למעשה

מנהג האשכנזים לתת זכר למחצית השקל שלושה חצאי שקלים, ומנהג הספרדים להשתדל ולתת בעבור מחצית השקל סכום כסף השווה למשקל של 8.5 גרם כסף טהור (כיום: 18.55 שקלים).

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
עצמאות הרבנות

  מאמר מאת הרב אברהם...

תחפושות לכל עת אמת

  סיפור מאת מיכל

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם