Print this page

שו"ת SMS לפרשת וישלח

sms790

 

גיל נישואין * מהו גיל הנישואין? הרב אבינר: זה אישי. כאשר אדם לומד ידידות ואחריות. בערך בין 20 ל-25.

קלקול בצבא * למה להתגייס לצבא אם יש חשש להתקלקל? הרב אבינר: לא הצבא מקלקל אלא החולשה הרוחנית של האדם. לכן חזק ואמץ והתגייס.

הלכה כבית שמאי בעתיד * מה מקור האמירה שהלכה כבית שמאי לעתיד לבוא? הרב אבינר: העניין זה לא מוזכר בגמרא ובראשונים ובפוסקים אלא אצל בודדים מרבותינו בדורות האחרונים, ובעיקר בשם האר"י ז"ל (עי' תוספות חדשים פרקי אבות א א. קובץ מאמרים מהג"ר אלחנן וסרמן בקובץ מאמרים א לג ועוד הרבה מקומות). גם לא מצוי בכתבי האר"י ז"ל. כמובן זה רעיון עמוק מאוד.

שאלת המשך: לעתיד לבוא הלכה תהיה כבית שמאי, מדוע כתוב במסילת ישרים (סוף פרק כ): "וסוף סוף נגמר שהלכה כבית הלל לעולם"?

הרב אבינר: כוונת מסילת ישרים בעולם שלנו (וכן הגר"א נבנצל כתב לי: "בעולם הזה" – מ"צ).

מאגר שידוכים כללי * למה אין מאגר שידוכים כללי ורחב במקום להתפזר בין כל כך הרבה ארגונים? הרב אבינר: ב"ה יש מיזם שידוכים חדש בשם "40 יום". מאוד מומלץ.

נסיעה לחו"ל בעבור שמחה לא כשרה * בן דוד שלי מתחתן בצרפת ולאבא שלי חשוב מאוד לנסוע. הבעיה היא שהוא מתחתן עם גויה. האם מותר לי להצטרף לנסיעה? הרב אליהו: אין שום היתר לנסוע לחתונה עם גויה, ואין שום היתר להשתתף בחתונה כזאת אפילו אם הייתה בישראל. התבוללות מחריבה את עם ישראל. הנסיעה שלך מחזקת אותו בטעות שלו ומעודדת אחרים ובזה אתה שותף לאסון שהוא בגדר שואה. אל תיסע, ותשכנע גם את אביך לא לנסוע, בדרך ארץ ובכבוד.

 

אולי יעניין אותך גם