Print this page

שו"ת SMS לפרשת ויקרא

sms790

צבא מעורב * מותר להתגייס ליחידה מעורבת בצה"ל? הרב אבינר: חס וחלילה. ש: ולהיות מפקד של יחידה מעורבת? הרב אבינר: חס וחלילה בריבוע.ש: אולי לא להתגייס לצבא כלל? הרב אבינר: חס וחלילה. אלא רק ביחידה כשרה.

מיזם פיוט לגנים * בגן של בננו מביאים פייטן ומלמדים אותם פיוטים. זה שייך למיזם שמובילים רפורמים, אבל הפייטן שמביאים אצלנו הוא דתי. האם להוציא בננו מן הגן בזמן האירוע? הרב אבינר: אם הפייטן הוא ממש ירא שמים אפשר להשאירו, אך כללית, אין לשתף פעולה עם המיזם הזה.

איסוף אבנים * האם מותר לאסוף אבנים ממסלולים בטבע?רשות הטבע והגנים אוסרת. הרב אבינר: התשובה בשאלה.

עדות נגד אביו * יש תהליך גירושין בין אבי ואמי. אבי במשך כל הזמן עשק אותה כלכלית ולקח לעצמו נכסים. האם מותר לי להעיד נגדו? גם אם זה גורם ניתוק יחסים? הרב אבינר: מותר להעיד ומצווה להעיד, ומי שאינו מעיד לטובת חברו יישא עוונו, וגם עובר על "לא תעמוד על דם רעך", שזה לא רק על חיים אלא גם על כסף (ספר החינוך רלז – מ"צ), וקל וחומר אם זה לטובת אמך. וגם אם יהיה ניתוק. אסור להיות שותף לעוול.

אישה מספידה * אם אישה מספידה, מה אני צריך לעשות? הרב אבינר: לצאת משם.

 

b7underdos5


אולי יעניין אותך גם