שו"ת SMS לפרשת תצוה

sms790

מגילה בלילה או ביום * אני חייל ולא אוכל לשמוע מגילה במניין גם ביום וגם בלילה. מה עדיף? הרב אבינר: לכאורה עדיף לשמוע ביום מכיוון שאז עיקר החיוב כשאר מצוות. תוס' מגילה וכן משנה ברורה (תוס' מגילה ד א ד"ה ולשנותה. מובא במ"ב תרפז סק"ב. שעה"צ תרצ ס"ק מא). אך ערוך השולחן הכריע שעדיף בלילה מכיוון שאין מעבירים על המצוות (ערוה"ש או"ח תרפז ג. וכן פס"ת שם 1. ועלהו לא יבול רמב – מ"צ).

ט"ו באדר לערים פרזות * מה דין ט"ו באדר בערים פרזות? הרב אבינר: אין אומרים תחנון, למנצח, א-ל ארך אפים ויהי רצון שאחרי קריאת התורה, ומרבים קצת סעודה ושמחה. שו"ע או"ח תרצה ב.

קריאה לנשים * כאשר קוראים מגילה לנשים מה מברכים? הרב אבינר: לכתחילה עדיף שאישה תברך את שלוש הברכות, רק שלאשכנזים מברכת "לשמוע מקרא מגילה". ובסוף אין מברכים את ברכת הרב את ריבנו (עיין מ"ב תרצא ס"ק יא – מ"צ).

ערים מסופקות * האם בערים מסופקות כמו טבריה, חברון, צפת, חיפה, עכו, יפו, לוד ובית שאן, נוהגים פורים גם בט"ו? הרב אבינר: טבריה מסופקת: שו"ע או"ח תרפח מ"ב סק"ט. חברון: שע"ת שם סק"ג. השאר: פאת השולחן דיני א"י פ"ג סעי' טו ולוח א"י לגרימ"ט. אבל אין לנהוג יום שני רק במקום שכך נהגו מקדמת דנא. הגרשז"א בהליכות שלמה פ"כ סעי' יא. וכן מה בדיוק לנהוג ביום שני, הכול כפי המסורת הקדומה (עיין מקראי קודש להרב הררי ה יא – מ"צ).

ברכה על משלוח מנות ומתנות לאביונים * מדוע לא מברכים על משלוח מנות ומתנות לאביונים? הרב אבינר: כי אולי המקבל לא ירצה לקבל אותם. פרמ"ג (תרצב א – מ"צ).

מגילת אסתר * למה הרמב"ם אומר בשם חז"ל שגם אם ייבטלו כל ספרי הנביאים, מגילת אסתר לא תיבטל? מה מיוחד? הרב אבינר: ללמדנו שגם בסיפור שנראה כאילו מתגלגל מחוץ להשגחה הא-להית, באמת ה' הוא הפועל במסתרים. עיין שפת אמת. זה שייך גם לגאולתנו עתה.

אבל בפורים * מה ההלכה אומרת לגבי אָבֵל בחג פורים? הרב אבינר: אסור במסיבת פורים. סעודת פורים במסגרת המשפחתית. אסור לאחרים לשלוח אליו מנות אך הוא חייב לשלוח (אמנם הגר"ע יוסף פוסק שמותר לשלוח מנות לאבל. ילקוט יוסף אבלות מג ז).

התמדה בעבודת השם * אני רוצה להתקדם בעבודת המידות ובקרבה לה', אך פשוט לא מצליחה. יש לרב המלצה איך עושים זאת ואיך מתמידים? הרב אליהו: לפני הכול – לגשת לתהליך הזה באמונה ובשמחה. א. להרבות בתפילה על כל התהליך. ב. לקחת משימה קטנה, לפרק אותה ליעדים קטנים ופשוטים ולעשות סרגל התקדמות פשוט וקל עם תאריכים לכל יעד, ועם קנסות ופרסים לפי העמידה ביעדים.

בגד יד שנייה * האם יש בעיה ללבוש בגד שקניתי יד שנייה מחשש מחלות נפש וכו' "שנדבקו" לבגד? הרב אליהו: אין בעיה.

להחביא את האמת * ב"ה אני יוצאת לדייטים, אני לא רוצה שאנשים ידעו. האם כששואלים אותי אם אני נפגשת מותר לי לענות לא או להגיד שאני נפגשת עם חברות? הרב אליהו: מותר לשנות, להשתדל להתחמק.

לימודי נהיגה * מה דעתו של הרב על בת שלומדת נהיגה אצל גבר, האם זה מותר הלכתית? הרב אליהו: אם זה בצורה צנועה – מותר. אבל עדיף לה לאין ערוך ללמוד אצל מורה אישה.

מתכונת משנה שעברה * ידוע שהמורה נותן כל שנה את אותן מתכונות לקראת הבגרות. האם מותר ללמוד מהמתכונות של השנה שעברה? הרב אליהו: מותר. ברכה והצלחה.

"ייחוד עם מחשב" * האם יש לחשוש לאיסור ייחוד כאשר אני לבד בבית בחדר עם מחשב ללא סינון? הרב אליהו: אם נכשלת פעם בגלישה למקומות אסורים או שנכנסת לצ'אט עם אנשים לא מתאימים – בהחלט ראוי להיזהר מ"ייחוד" עם מחשב.

טיול בחו"ל * מה דעת ההלכה על טיול בחו"ל? האם מותר לנסוע עם חברות לשבוע-שבועיים ולשמור על כל ההקפדות ההלכתיות? הרב אליהו: כתב הרמב"ם בהלכות מלכים (פרק ה ט) "אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם אלא ללמוד תורה או לישא אישה או להציל מן העכו"ם, ויחזור לארץ. וכן יוצא הוא לסחורה. אבל לשכון בחוצה לארץ אסור אלא אם כן חזק שם הרעב וכו'. ואף על פי שמותר לצאת (במקרים דלעיל) אינה מידת חסידות, שהרי מחלון וכליון שני גדולי הדור היו ומפני צרה גדולה יצאו, ונתחייבו כליה למקום". הנך רואה שמותר לצאת ולחזור רק לדברים מסוימים. לא לטיול.

 

b7underdos5

כתבות אחרונות

Prev Next
המלך בשדה

  מאמר מאת הרב חברון...

הילדים הקבועים

  הרה דוד סתיו על...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם