שיעור כללי

shut790

הרב יוסף צבי רימון

מדוע אומרים קדיש על הנפטרים? מהי המשמעות של עשרה בטבת כ"יום הקדיש הכללי"? ומי יכול לומר קדיש על נפטר שלא נשארו אחריו צאצאים?

בגמרא הוזכר משפט הענייה המרכזי של הקדיש: "יהא שמיה רבה". בסידורי רס"ג ורב עמרם גאון ובסידור הרמב"ם הוזכר הנוסח המלא של הקדיש. אולם בכל אלו לא הוזכר שיתומים אומרים קדיש. כיצד הגיע הקדיש אל היתומים?

Œ   מצאנו "מעשה נורא בקדיש" במדרש המובא באור זרוע (ח"ב, שבת, סימן נ') שעל ידי הקדיש פודה האדם את אביו ואמו מן הגיהינום. לפי מעשה זה רבי עקיבא רואה אדם העובד קשה מאוד ומתברר לו שהגיע מהגיהינום. בכל יום שולחים אותו לחטוב עצים ואחר כך שורפים אותו בהם. ר' עקיבא שואל כיצד אפשר לעזור והאדם עונה שישנו דבר בלתי אפשרי: אם היה לו בן שהיה אומר קדיש, יוציאו אותו מן הפורענות. אולם כשנפטר הוא הניח את אשתו בהיריון, ואינו יודע אם נולד בן או בת, ואף אם נולד בן, אף אחד לא ילמד אותו. קיבל ר' עקיבא על עצמו, והלך ומצא את הילד, שאפילו ברית מילה לא עשו לו. התענה ארבעים תעניות עד שהצליח ללמד את הילד לומר קדיש וברכו, וכשאמר "התירו המת מן הפורענויות". מיד בא אותו מת לר' עקיבא בחלום ואמר "יהי רצון מלפני ה' שתנוח דעתך בגן עדן, שהצלת אותי מן הפורענויות".

מדרש זה הובא בקיצור בדברי הרמ"א (יו"ד, שע"ו, ד) שכתב שעל ידי אמירת הקדיש פודה אביו ואמו מן הגיהינום.

Œ   מדוע קדיש עוזר כל כך? מדוע קדיש פודה את המת מן הגיהינום?

המוות יוצר חילול השם, ולעתים גם מעשים של אדם בעולם עשויים ליצור חילול השם (ואף אם כוונתו לטובה, לעתים נוצר גם חילול השם). באמירת הקדיש נוצר קידוש השם, וממילא מתקנים את הפגם של חילול השם (עיין ספר החיים, לרבי חיים ב"ר בצלאל, אחיו של המהר"ל, חלק ב' סימן פ"ח).

   פרט לכך יש באמירת הקדיש צידוק הדין. למרות המוות, למרות הקשיים, האדם מקבל את דינו של הקב"ה. לא רק שהוא מקבלו אלא שהוא אומר "יתגדל ויתקדש" שמו של הקב"ה. דבר זה בא לידי ביטוי בכמה דברים בקדיש עצמו: כפי שראינו "יהא שמיה רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיא" מכיל שלושה יסודות: שם ה', מבורך, לעולם. וכך אמר איוב (א', כא): "ה' נָתַן וַה' לָקָח יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ" – שם ה' מבורך, למרות ש"ה' נתן וה' לקח".

בהיותי ילד קטן הייתי הולך עם אמי ז"ל לקניות בשוק. פעם, בדרך חזרה, ראינו את האוטובוס עומד לצאת. רצנו מהר אך לא השגנו את האוטובוס. אמרתי לאמא "כמה חבל שהפסדנו את האוטובוס". ענתה לי אמא: "זה לא היה האוטובוס שלנו". באותו זמן לא הבנתי לגמרי את התשובה, אבל לאחר שנים הבנתי. יש לנו תכניות רבות בעולם, אולם בסופו של דבר התכניות של הבורא יתברך הן הטובות ביותר! הקב"ה ברא את העולם כרצונו, והוא יודע כיצד להנהיגו בצורה הטובה ביותר. לעתים אין אנו מבינים, לעתים קשה לנו מאוד, אולם אנו מכריזים בקדיש: "בעלמא די ברא כרעותיה" – יתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה בעולם שברא כרצונו. הוא ברא, הוא יוצר והוא מנהל את העולם בדרך הנכונה ביותר.

Ž   אפשר להוסיף הסבר למהות הקדיש – הקדיש נועד למלא חלל, למלא פער, לתת לנו הנחיות להמשך הדרך. כאשר האדם נפטר, נחסר העולם. חסרה ברייה שתקדש אותו. באמצעות הקדיש אנו מקדשים שם שמים, ממלאים מעט מן החלל, אך לא די בכך. באמצעות הקדיש אנו גם מכריזים מהי מטרתנו. מהי מטרתנו בעולם הזה בכלל (ודבר זה מתאים לכל קדיש) ומהי מטרתנו לאחר פטירת קרובנו. מטרתנו היא לקדש שם שמים. להוסיף קדושה, להוסיף טוב, להוסיף מעשים טובים, להרבות בלימוד תורה, להפוך את עולמו של הקב"ה לטוב יותר, לשלם יותר, לטהור יותר. כל קדיש אמור לחזק אותנו ולקדם אותנו[1], לתת בנו כוחות לפעול וליצור, להבין את השליחות הגדולה שיש לנו בעולם - "יתגדל ויתקדש שמיה רבה"!

מי אומר את הקדיש?

כפי שראינו, את הקדיש אמור לומר הבן. כאשר אין בנים, הרי שסדר העדיפויות לאמירת קדיש על הנפטר הוא כדלהלן: נכדים (מכיוון שהם זרעו – מגן אברהם ע"פ תשובת הרמ"א – מובא גם במ"ב במאמר קדישין, בסימן קל"ב; פתחי תשובה שע"ו ס"ק י; כף החיים נ"ה ס"ק כח); אביו, אחיו (ובעלה קודם לאחיה).

מי שאיננו יודע מהו יום הפטירה של קרובו בוחר יום אחד בשנה ואומר בו קדיש. לכן החליטה הרבנות הראשית לקחת את יום עשרה בטבת ולהקדישו בעבור הנספים בשואה ובעבור מי שלא נודע יום קבורתו. עשרה בטבת הוא יום שבו התחילה הפורענות, המצור על ירושלים, וממנו התחילו צרותיהם של ישראל בדורות הבאים. בתחילה היה מקובל שכל הקהל אומר קדיש יתום ביום זה. במשך הזמן התקבל המנהג שהקדיש נאמר על ידי קרובים של הנספים. אם אין מישהו שאומר עליהם קדיש, כל אדם יכול לומר קדיש על נספים אלו. לכן, כל יהודי רשאי לומר קדיש על הנספים בשואה, במיוחד כאשר יודע שאין מישהו שאומר עליהם קדיש.

אדם שאינו יתום – בדרך כלל לא אומר קדיש, אלא אם כן הוריו אינם מקפידים, אך יכול לומר את הקדיש שאחר 'פיטום הקטורת' (ורבים מקפידים גם בכך).

 

b7underdos5

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
בין אידאולוגיה להלכה

  מאמר על חליבה בשבת...

בין הסדרה לקורונה

  מאמר מאת איתי זר

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם