זהירות מגינת כלאיים

shut790

הרב אוהד אחיטוב, מכון התורה והארץ

שאלה: אנחנו מחדשים את גינת הירקות שלנו לקראת החורף וגם מוסיפים כמה אדניות, נשמח להיזכר בדברים שצריך לשים אליהם לב מבחינת ערבוב בין המינים ומרחקי השתילה הקשורים לדיני כלאיים.

תשובה: בשנים האחרונות מתפתחת תופעה מבורכת של חקלאות ביתית וחקלאות קהילתית, והשאלות בהן מתרבות ומתחדשות ב"ה.

אחד הנושאים הוא ההרחקות בין המינים השונים שהתורה אסרה לזרוע אותם בתערובת, וכן אסרה לזרוע אותם בנפרד ללא הרחקה. חז"ל הגדילו את שיעורי ההרחקות בהתאם לסוג הגידול (תבואה או ירק) ולגודל השטח מפני מראית העין. משום כך מובאים כאן תמצית דיני ההרחקות על מנת שאפשר יהיה להקים גינה נאה כהלכה. מידות הטפח והאמה נכתבו עפ"י המנהג הקדום בארץ (הגר"ח נאה) והבאנו את שיעורי ה"חזו"א" כ"יש מחמירים".

שני שדות תבואה (כגון: חיטה ושעורה)כשכל אחד מהמינים זרוע על שטח של 825 מ"ר (28.7 מ' x 28.7 מ' = 9 קבין) - צריך להפריד בתחילה במרווח של כ- 5 מ' x 5 מ' (ויש מחמירים 6 מ' x 6 מ') ("בית רובע") בין השדות, ובהמשך אפשר לצמצם את המרחק עד למרווח של חצי מטר ביניהם (עפ"י מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל, ארץ חמדה ח"ב עמ' צה). אמנם יש מקילים שדי לצמצם בהמשך למרווח של 15 ס"מ (עפ"י חזו"א עי' הלכות הארץ פ"ה הע' 63).

שתי שורות שבכל שורה מין תבואה אחר - כשכל אחד מהמינים זרוע בשטח הקטן מ-825 מ"ר – צריך להרחיק 0.96 x 0.96 מ' (2 אמות מרובעות) בין המינים, ויש מחמירים 1.20 מ' x 1.20 מ'.

שני שדות של ירק או קטניות – שכל אחד מהם זרוע בשטח של 825 מ"ר - צריך להרחיק ביניהם כחצי מטר (שישה טפחים), ויש מחמירים 60 ס"מ.

שתי שורות ירק או קטניות - כשכל אחד מהמינים גדל על שטח הפחות מ-825 מ"ר - נהוג לפסוק לקולא להרחיק 12 ס"מ בין שורה לשורה, ויש מחמירים 15 ס"מ.

חובת הרחקה קיימת גם בין שני מינים של צמחי תבלין המשמשים לחליטה ("תה צמחים"). כן פסקו הגר"מ אליהו זצ"ל ("התורה והארץ" ח"ה עמ' 49), הגרי"ש אלישיב זצ"ל ("מים חיים" פ"ג סעי' ד הערה י'), וב"דרך אמונה" (כלאיים פ"א ה"ד, ס"ק כב).

גם כששותלים באדנית בעלת תחתית, צריך להרחיק בין שני מיני ירק או קטניות 12 ס"מ, ויש מחמירים 15 ס"מ. העצה המעשית היא לזרוע כל מין בעציץ נפרד ולהניחם בתוך האדנית כדי שלא יתערבו זה בזה (איסור כלאיים בעציצים לעתים הוא מן התורה ולעתים מדרבנן. מנחות ע ע"א, רמב"ם הל' כלאיים, פ"א ה"ב, שו"ע יו"ד, סי' רצז סעי' א).

במיני ירק המתפשטים (דלעת לסוגיה, קישוא, מלפפון, מלון ואבטיח) צריך להוסיף עוד 1.92 מ' (ויש מחמירים 2.40 מ') על שיעור ההרחקה הרגיל (כן פסקו מו"ר הרב שאול ישראלי זצ"ל ב'ארץ חמדה' ח"ב עמ' פט-צ, והרב יעקב אריאל שליט"א), ויש מי שמקל (חזו"א).

כלאיים שנזרעו או שצמחו מאליהם - חובה לעקור את אחד המינים, אבל התוצרת מותרת באכילה (רמב"ם כלאיים פ"א ה"ג. ברמת חיוב העקירה; עי' הראי"ה קוק זצ"ל 'חוקות הארץ' פ"א ה"ג אות ה', ובחידושים שם ה"ז אות א, הל' כלאים פ"א ה"ז).

בגפן קיימות כמה החמרות – זריעה או שתילה סמוך לגפנים בגינה מותרת לאחר הרחקה כדין, כשהדבר תלוי במספר הגפנים. אם מדובר בארבע גפנים או פחות מכך, מספיק להרחיק 50 ס"מ מגזע הגפנים ולמחמירים 60 ס"מ. אולם כשמדובר בחמש גפנים או יותר רצוי להתייעץ, כי באופנים מסוימים הם כבר נחשבים ככרם וצריך להרחיק כ-2.00 מ' ולמחמירים 2.40 (ארבע אמות - רמב"ם הל' כלאיים פ"ז ה"א ו'חוקות הארץ' שם).

גפנים המודלות על חוטים - אסור לזרוע מתחת לכל מתקן ההדליה– אף במרחק רב מהגזע של הגפנים.

אם רואים צמחי מאכל או תבלין סמוך לגפנים או תחתיהן – חובה לעקור מיד. אם לא עקרנו, לעתים התוצרת עלולה להיאסר.

 

 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם