Print this page

האזינו בעל פה Featured

 3 ades
 
למדו בעל פה את שירת האזינו

הרב יעקב עדס

האבן עזרא על הפסוק בפרשת וילך "וְעַתָּה כִּתְבוּ לָכֶם אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת וְלַמְּדָהּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל שִׂימָהּ בְּפִיהֶם" (דברים לא, יט) מפרש: "שידברוה בגירסה", כלומר שידעו זאת בעל פה. רש"י מפרש כי "השירה הזאת" פירושה כל שירת האזינו עד סופה, דברים לב א–מג. היה אפשר לטעון שמדובר בחיוב שמוטל רק על הדור ההוא שבו ניתנה השירה, אבל הרב קוק טוען שמדובר בחיוב לדורי דורות, על כל אחד ואחד. בספר 'דעת כהן' על שו"ע יורה דעה סימן רלג כותב הראי"ה זצ"ל שחובה על כל יהודי לדעת את השירה הזאת בעל פה.

גם בנו הרצי"ה זצ"ל במפתחות שהוסיף בסוף הספר ובהם כתב את קיצורי הדינים מביא את ההלכה שחובה על כל אחד ללמוד את שירת האזינו בעל פה.

אם כן, בחופש שמתחיל בימים הקרובים כדאי פשוט לשנן בזמן הפנוי את שירת האזינו. 

 

אולי יעניין אותך גם