שורש מלחמת הערבים בישראל Featured

 5 ishmael
השורש הרוחני של מלחמת הערבים בישראל
מדוע הערבים אינם מכירים בנו על אף רווחים עצומים שיפיקו מכך? מדוע ספורטאים המייצגים את מצרים, שחתמה איתנו על הסכם שלום, מסרבים ללחוץ יד לספורטאי ישראל? ומדוע מחבלים מוכנים להשתמש בילדים בני עמם כבמחסה אנושי? על כל השאלות האלה יש תשובות פוליטיות וסוציולוגיות, אך על פי חז"ל יש להן גם שורש רוחני

הרב ליאור אנגלמן

זה באמת לא מובן, המשוואה נראית פשוטה: אם יכירו הערבים בישראל, הם יזכו לרווחה כלכלית ולרווחים עצומים. מצרים חתמה על הסכם שלום, וביד אמריקאית נדיבה זכתה לבנות את אחד הצבאות המתקדמים והחזקים בסביבה. הטרוריסט ערפאת הכיר רבע הכרה בישראל, וקיבל על מגש של כסף שטחים עצומים ביהודה ושומרון, נשק, משטרה, והיה מקבל עוד ועוד אילו רק הצליח לממש את ההכרה הזאת. אבל איכשהו הערבים לא באמת מצליחים להכיר בנו. זה לא ה'כיבוש', הרי ה'כיבוש' לדידם יכול להסתיים מזמן אילו רק היו מקבלים את עובדת היותנו כאן. זה הרבה יותר מזה, ועל פי חז"ל נטוע הרחק-הרחק בהיסטוריה, עוד בימים של לידת האומה הישמעאלית.

הכול התחיל אצל אימא של כל הערבים, הגר, שפחת שרי, ובעצם אצל אביה, פרעה מלך מצרים. פרעה, שחשק בשרי ושילם על כך מחיר כבד, מקבל על פי רש"י החלטה אסטרטגית: "בת פרעה היתה (הגר), כשראה נסים שנעשו לשרה אמר: מוטב שתהא בתי שפחה בבית זה ולא גבירה בבית אחר". פרעה מזהה את ערכם הרוחני של אברהם ושרה ומבקש שתהא בתו שפחה בבית הזה, כלומר תשמש את הרעיון הרוחני הטמון באברהם ושרה. פרעה מקבל עליו את אמירת נח לבנו חם באשר לכנען: "עבד עבדים יהיה לאחיו". מלך מצרים, שגם הוא מבני חם, מכיר בחשיבות השימוש בבית הזה. גם הגר לאורך שנים מזדהה עם הרעיון הזה ומכבדת את גבירתה.

המצב מתהפך כשלשרה אין ילדים ואילו הגר נפקדת מייד. הגר מתמרדת נגד השליחות שהפקיד בידה אביה, להיות שפחה בבית אברהם, ומתחילה לראות בעצמה גבירה חלופית לשרה ואשתו האמיתית של אברהם: "ותרא כי הרתה, ותקל גבירתה בעיניה". יש לזה בעיניה סיבה רוחנית מוצדקת: "אמרה: שרי זו אין סתרה כגלויה, מראה עצמה כאלו היא צדקת ואינה צדקת, שלא זכתה להריון כל השנים הללו, ואני נתעברתי מביאה ראשונה" (רש"י). נראה שריבונו של עולם מצביע נגד שרי, שהרי איננה נפקדת שנים ארוכות ואילו הגר זוכה מייד להיריון, ולכן היא רואה בכך אות שהיא-היא הגבירה.

מדינת ישראל היא הצעקה הגדולה ביותר שבן הגבירה חי וקיים, והכרה במדינה ובסממניה היא מכת מוות לשאיפת האדנות האסלאמית, ועל כן אין לחיצת יד של ספורטאים, וככל שמדינאי אסלאמי יהיה אדוק יותר בדתו, כך יקטנו סיכויי ההכרה בנו. לכן המלחמה ב'כיבוש' הפכה לסמל, לא מאהבת הנכבשים, שהרי זכויות אדם נרמסות במדינות אסלאמיות, אלא שה'כיבוש' שב ומחדד לעיניהם את יחסי הגבירה והשפחה

המתח בין שרה להגר איננו אישי בלבד ואיננו רק סיפור של קנאה; טמונה בו שאלה הרת גורל: מי מופקדת על הבן של אברהם אבינו, וממילא איזו רוח תשלוט בעולם, זו שתצא מהגר או זו שתצא משרה. שרה בעינויה את הגר מבקשת להשיב את המציאות לקדמותה ולהבהיר שהגר היא השפחה. הגר בורחת מלקבל את אדנותה.

רמב"ן ורד"ק רואים בעינוי המופלג הזה שורש אחד לעתיד היחסים בין הערבים לישראל: "חטאה אמנו בעינוי הזה, וגם אברהם בהניחו לעשות כן, ושמע ה' אל עניה ונתן לה בן שיהא פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני הענוי". הגר אכן צריכה להיות שפחת שרי, אבל זה צריך להיות תפקיד ראוי ומכובד. התודעה שנצרבת כאן, שלהיות תחת הרעיון הרוחני הישראלי פירושו עינוי וסבל, גורר מחירים כבדים מזרעה של הגר כלפי זרע שרה (וחשוב לומר כי רבים חולקים וסבורים ששרה אימנו לשם שמיים עשתה ולא חטאה, ועיינו בדברי הנצי"ב).

מכאן מתרחש דבר פלא שכמעט לא אירע לאיש. על פי רש"י, ארבעה מלאכים, לא פחות, נשלחים לדבר עם הגר, לומר לה לשוב אל גבירתה ולהיות מוכנה לתפקידה המקורי, לקבל את שרי כגבירה גם במחיר עינוי. הם מבשרים לה שתהיה בהיריון. זה משונה, כי לכאורה היא כבר בהיריון. ושוב חושף כאן רש"י סוד: "שהכניסה (שרה) עין הרע בעיבורה של הגר והפילה עוברה, הוא שהמלאך אומר להגר הנך הרה, והלא כבר הרתה והוא מבשר לה שתהר, אלא מלמד שהפילה הריון הראשון". לריבונו של עולם חשוב מאוד שתיווצר האומה הערבית, והוא מזכה את הגר בהיריון מיידי, וכשזה נופל מבשר לה מלאך על היריון חדש שלו עתיד מופלא מבחינה מספרית, "ולא ייספר מרוב", אלא שהפעם יהיה עליה להביא אותו לעולם בקבלת היותה שפחה ולא גבירה.

הגר מקבלת זאת, אך הבן שנולד לה חוזר על אותה מרידה. הוא מבין היטב שיש שתי אפשרויות: או שהוא בנו היחיד של אברהם וממשיכו, או שזכתה שרה בדרך נס להיפקד, וממשיך דרכו של אברהם הוא בנה, יצחק, ואז הוא, ישמעאל, עבד ולא גביר. ושוב הדיון אינו אנושי גרידא, הוא רוחני: איזו רוח תנשב בעולם, זו של "פרא אדם ידו בכול" או זו של יצחק בן אברהם.

במפגש הראשון של ישמעאל עם יצחק נחשפת עמדתו של ישמעאל: "ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק". חז"ל הסבירו שניסה להורגו. לא מן הנמנע שהצחוק הזה מתאים לצחוק של ליצני הדור שליווה את לידת יצחק. שתי תאוריות היו להם. האחת היא שיצחק הוא אכן בנה של שרה, אבל אביו הוא אבימלך, שהרי כל השנים עם אברהם לא נפקדה שרה, ובשובה מאבימלך הרתה (רש"י תולדות כה, יט). השנייה היא שיצחק הוא אסופי מן השוק, ואפילו שרה איננה אימו (רש"י וירא כא, ז). את שתי התאוריות ישמעאל מוכן לאמץ, שתיהן מכתירות אותו ליורש הבלעדי של רוח אברהם. הוא אינו יכול להכיר ביצחק, כי הכרה ביצחק בן אברהם היא הכרה בשליחות שייעד לו סבו, פרעה, להיות שמש בבית אברהם ולא גביר ממשיך דרך.

אויבינו ההיסטוריים מזרע עשו הכירו בנו ושנאו אותנו, שהרי עשו ויעקב תאומים, והשאלה היא רק מי הבכור האמיתי. אבל אויבינו מזרע ישמעאל אינם יכולים להכיר בנו ולהמשיך להתיימר להשליט את דתם בעולם, על כן הכרח הוא לספר סיפור שמוחק את יצחק, יעקב והשבטים ומאדיר את ישמעאל כבנו יחידו וממשיכו של אברהם. אשר על כן אתוס העקדה האסלאמי, כמה לא מפתיע, מחליף את עקדת יצחק בעקדת ישמעאל. וממש לא מפתיע שאוהל יצחק במערת המכפלה לא נקרא בפי הערבים אוהל יצחק, והוא מקום המריבה העיקרי על שליטה במערה.

מדינת ישראל היא הצעקה הגדולה ביותר שבן הגבירה חי וקיים, והכרה במדינה ובסממניה היא מכת מוות לשאיפת האדנות האסלאמית, ועל כן אין לחיצת יד של ספורטאים, וככל שמדינאי אסלאמי יהיה אדוק יותר בדתו, כך יקטנו סיכויי ההכרה בנו. לכן המלחמה ב'כיבוש' הפכה לסמל, לא מאהבת הנכבשים, שהרי זכויות אדם נרמסות במדינות אסלאמיות, אלא שה'כיבוש' שב ומחדד לעיניהם את יחסי הגבירה והשפחה.

התורה מרמזת לנו שהכרה כזו בוא תבוא, והיא לא תהיה בתמורה לאדמות ונסיגות. אדרבה, זו תהיה הכרה אמיתית בתפקיד ישראל ובתפקיד ישמעאל: "'ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו' – מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו, והיא שיבה טובה שנאמרה באברהם". אבל עוד נכונו לנו מסעות ארוכים עד שהעולם הערבי יכיר בערכנו ובייעודו התנ"כי.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
בין אידאולוגיה להלכה

  מאמר על חליבה בשבת...

בין הסדרה לקורונה

  מאמר מאת איתי זר

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם