שפת האמונה שלכם Featured

 m7 lorentz

הרב שמואל לורנץ, ראש ישיבת בני עקיבא נחלים

חכמים סיפרו לנו כיצד נולדה האמונה – אצל אברהם אבינו.

"אמר רבי יצחק... היה אבינו אברהם אומר: תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג? הציץ עליו הקב"ה ואמר לו: אני הוא בעל העולם" (מד"ר, בראשית, פרשה לט).

אברהם אבינו פשוט חקר את העולם, והגיע למסקנה שעולם מורכב כל כך אינו יכול להתנהג ללא מנהיג. כך נולדה האמונה בעם ישראל.

בעקבות זאת כתב הרמב"ם:

"והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהן חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ" (יסודי התורה, פ"ב, ב).

עם השנים צמחו גדולי ישראל שביססו את האמונה על אדנים אחרים. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי מבסס את האמונה על הניסים שאירעו לאבותינו בזמן יציאת מצרים, ובמיוחד קבלת התורה, והועברו לנו במסורת שאותה לדעתו אי אפשר לערער.

"הרב קוק הגדיר: 'אמונה - אינה לא רגש ולא שכל, אלא גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה'. לשיטתו של הרב, אדם צריך לעשות עבודה פנימית משמעותית ומרתקת, ומתוך הגילוי העצמי יגלה את הצד האלוקי הפועם בתוכו. איך אנחנו נתחבר לאמונה? כנראה זה תלוי בכל אדם ואדם"

 

ישנם הוגים חשובים שביססו את האמונה באמצעות הצגת תמונת עולם קבלית עמוקה ורחבה.

במאתיים השנים האחרונות החלה באירופה מגמה רחבה ביותר של קריאה ל"אמונה תמימה" ללא כל חקירה. המפורסם בין הקוראים לאמונה תמימה הוא רבי נחמן מברסלב, נציג מובהק וידוע של החסידות. אך לא רק בצד החסידי, גם בחברה הליטאית המתנגדת לחסידות עלתה והשתלטה תפיסת עולם הדוגלת באמונה תמימה. היו במקביל גם מגמות שכלתניות מובהקות (למשל בגרמניה), ובסגנון אחר, בחסידות חב"ד, ביססו את האמונה על חקירה עמוקה ביותר בהבנת העולם על פי התורה קבלית-חסידית.

הרב קוק הגדיר: "אמונה - אינה לא רגש ולא שכל, אלא גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה" (מאמרי הראיה ע' 70). לשיטתו של הרב, אדם צריך לעשות עבודה פנימית משמעותית ומרתקת, ומתוך הגילוי העצמי יגלה את הצד האלוקי הפועם בתוכו.

אז מה איתנו? איך אנחנו נתחבר לאמונה? כנראה זה תלוי בכל אדם ואדם.

מי שזורם בטוב, מי שהאמונה טבעית לו, בוודאי יש לאמונה התמימה ערך רב ומועיל.

מי שמרגיש שהאמונה התמימה אינה מדברת אליו, ספקות מכרסמים בו, יוכל לפנות היום לגישות שונות הנותנות מענים רציניים של חשיבה וחקירה רציונלית. בין הדוברים המובהקים בימינו של חקירה רציונלית אפשר לציין את הרב יהונתן זקס, הרב מיכאל אברהם, ויש גם רבנים שכתבו לנוער: הרב ראובן פיירמן ממכון מאיר והרב משה רט, ועוד אחרים.

מי שמרגיש ש"אינו מתחבר", ימצא מענה נרחב בלימודי פנימיות או חסידות הפורחים כיום.

כל זה נכון להתמודדות ראשונית של נוער עם האמונה.

אבל, ברצוני להדגיש שאדם רציני שמעוניין לבנות את עצמו כאישיות תורנית, והוא חי במציאות המורכבת התרבותית-רוחנית של ימינו, חייב להעמיק בשיטות השונות, לבסס את אמונתו השכלתנית, ובמיוחד להעמיק בלימודים הפנימיים החושפים את האדם לעולמות הפנימיים העצומים שבמרחבי התורה, ומתוך כך יזכה לאמונה עמוקה ומורכבת העומדת על כמה בסיסים שכל אחד בונה בה נדבך משמעותי.

הרב לורנץ הוא ממייסדי כנס נחלים ה-4 למחשבת ישראל בישיבת בני עקיבא נחלים.

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
כפיים למהפכה

  מאמר מאת הרב אברהם...

להתכונן לשנת קורונה?

  מאמר מאת  הרבנית ד"ר...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם