Print this page

זיכרון מתוק

 wish 5
אם לא נעשה את זה יחד לא נוכל לעשות זאת

הרב מתניה ידיד, בני עקיבא

שלוש וחצי לפנות בוקר, ליל הושענא רבה, האוהל הגדול באוניברסיטת בר אילן מלא בכ-900 צעירים וצעירות שבאו לליל הלימוד של תנועת הבוגרים של בני עקיבא, הרב אלישע, שמוזמן לסיים את הערב ומשם לעלות לירושלים לתפילת ותיקין בהר הזיתים, מסרב לעלות לדוכן ולדבר, מתיישב בקצה הבמה, אוחז במיקרופון ואומר: "כשכל כך הרבה אנשים באים לשמוע דברים של אדם פשוט בלילה המיוחד הזה, אז האדם הפשוט מבקש שנתפלל יחד למען עם ישראל, ואולי אפשר גם לשיר יחד את השיר שמאמין בגאולתם של ישראל (מתחיל לשיר) 'בשעה שמלך המשיח בא… ענווים ענווים הגיע זמן גאולתכם'".

בשנים האחרונות, בכל סמינריון או שיחה שהעביר הרב אלישע בבני עקיבא הוא ביקש לשיר ולהתפלל יחד על גאולתן של ישראל. זאת לא הייתה רק בקשה לתפילה אלא מעשה חינוכי שטומן בתוכו את דרכו המיוחדת של הרב אלישע, את דרך השותפות, את ההרגשה שאם לא נעשה את זה יחד לא נוכל לעשות זאת בשום אופן לבד. זהו התוכן של עולם הגרעינים, והתוכן של קהילות בני עקיבא וכפרי הסטודנטים שקמו בעקבותיהם. לא פעם ולא פעמיים כשהתגלתה מחלוקת בין כוחות שונים שפועלים באותו מקום היה הרב אלישע מגיע ויושב עם כולם עד שמגיעים לדיבור על שותפות. אבל הוא לא הסתפק ב"הפסקות אש" אלא עמל מאוד ליצור חיבורים ושיתופי פעולה של כוחות שונים ורחוקים זה מזה.

 

הדרך שהתווה הרב אלישע הייתה מחוברת לדרכה של תנועת הנוער: האמון בגדלות הדור וביכולת לשנות, האמון שמהפכות קורות מלמטה, האמון שהשותפות והנוכחות הן המפתח לתמיכה והכאב הגדול על כל פיצול הם שחיברו את בני עקיבא לרב אלישע. רכזים ורכזות רבים בבני עקיבא, כמו גם קומונריות וצוותי הדרכה, יכלו לשלוח מסרון לרב אלישע ולשאול אם הוא מוכן לבוא ולפגוש את צוות ההדרכה שלהם, את צוות המחוז, את ההורים מהסניף או להתייעץ בכל עניין שהוא. הרב אלישע היה שותף ללבטים רבים, קטנים כגדולים, בצמיחתה של תנועת בני עקיבא.

בכל שנה היה הרב אלישע מגיע לעלייה לביריה, לסמינריונים של בני עקיבא ולימי פעילות שונים של התנועה גם בהתראות קצרות, ללא כל בקשה מיוחדת וללא כל תפקיד רשמי, תמיד באהבה, תמיד בחיוך ובשותפות.

השותפות הזאת הייתה הדדית. במסרון, כמה דקות לפני שבת הארגון, שלח הרב אלישע לכל הפעילים והרכזים בבני עקיבא: "יד אחים לכם שלוחה בע"ה לצמוח בתורה ועבודה באמת ולהאיר אורות בנ"ע בכל מרחבי העם והארץ ומדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו".

 

 

אולי יעניין אותך גם