לא רק הלכה למעשה

7 torah
האם משמעות התורה היא רק הכנה לחיי המעשה?

הרב טוביה בלייכר, ר"מ בישיבת ההסדר באילת ורב הגרעין התורני בעיר

לפני כמה ימים ניגש אליי תלמידוביקש שאקרא מאמר של הרב ראובן פיירמן שפורסם בעולם קטן, ועסק בנושא המטרה שלנו בלימוד תורה. בניגוד ל"כי הם חיינו ואורך ימינו", כותרות המשנה של המאמר זעקה כי "אנחנו לא חיים בשביל ללמוד תורה", ובמאמר נטען כי אין מטרת חיינו לשם לימוד התורה, אלא להפך, מטרת לימוד התורה היא בשביל להאיר ולרומם את חיי המעשה שלנו.

דומני ששאלת המטרה שלנו בלימוד התורה היא שאלה שחייבת להתברר לעומק בדורנו המיוחד - האם ללימוד התורה יש ערך עצמי עליון, או שכל עניין הלימוד הוא לתת לנו מבט רוחני על חיי המעשה ולכוון ולרומם את מרחבי החיים השונים? בדורנו, דור הגאולה, הולך ומתברר יותר ויותר היחס שבין התורה לעולם המעשה, הולך ומתברר כמה יש בכוח התורה הגדולה שלנו להחיות את כל מערכות החיים ולרומם אותן. והשאלה הולכת ומתעצמת, האם זה כל עניינה של התורה? להרים את חיינו המעשיים ולכוון אותם?

נשאל את השאלה בצורה אחרת. בחור שמגיע לישיבה גבוהה או לישיבת הסדר כדי לשקוע כמה שנים באוהלה של תורה, מה הוא אמור לצפות לקבל בשנים אלו?

יש החושבים שהישיבה היא כעין תקופת הכנה רוחנית לחיים.באים לישיבה כדי ללמוד מה זה תורה, ומהן מטרותינו בחיים. לפי גישה זו, עיקר ענייננו בישיבה הוא לברר לעצמנו את דרכנו האמתית ואת תפיסת עולמנו, קודם שנצא לחיים.

ואני הקטן תמה: אם כל מטרת לימודינו בישיבה היא להתכונן רוחנית לחיים, לשם מה אנחנו משקיעים את רוב שעותינו בישיבה בלימוד אינטנסיבי של גמרא, ראשונים ואחרונים? לשם מה אנו עמלים כל כך על נושאים שלפעמים כלל לא נוגעים למעשה? לשם מה אנחנו מתאמצים כל כך ללמוד בהתמדה ובשקידה? לכאורה די בכך שיהיו בישיבה שיעורי אמונה טובים, נעבור כמה סמינריונים בנושאים שונים באמונה ונצא לחיים, לא כן?

התשובה היא שהמטרה של הלימוד בישיבה היא גבוהה הרבה יותר מ"הכנה לחיים". המטרה המרכזית שלנו, בהשקעה העצומה שאנו משקיעים, ורוצים להשקיע, בלימוד התורה היא אחת: אנחנו רוצים להידבק בקב"ה! אנחנו רוצים דבקות בשכינה, דבקות בקדושה. אומר בעל "נפש החיים": "ויכוון להתדבק בלימודו בתורה, בו בקב"ה. היינו, להתדבק בכל כוחותיו לדבר ה' זו הלכה, ובזה הוא דבוק בו יתברך ממש כביכול". בלשון דומה אומר בעל ה"תניא": "דאורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד, ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים – הרי זה כמחבק את המלך דרך משל, שאין הפרש במעלת התקרבותו במלך, בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד בין שהוא לבוש כמה לבושים". מובן שצריך להאריך הרבה בנושא, אבל אין כאן המקום.

כשניגשים כך ללימוד התורה, ציפייתנו מהשנים היקרות האלו בישיבה אינה רק להחכים בתורה, אלא אנחנו שואפים שמתוך הלימוד בעמל ובהתמדה נעבור מהפך נפשי, פנימי. מכוח לימודנו, נזכה בעזרת ה' לשינוי והתעלות של כל השאיפות והרצונות שלנו, ובמקום הדומיננטיות של השאיפות והרצונות החומריים החיצוניים, נתמלא בכיסופים של קדושה, באש של אהבת ה', באש של אהבת תורה.

ומהפרט אל הכלל. כשיש בעם ישראל אנשי קודש כאלו שחיים בדבקות רוחנית והם בעלי שאיפות של קדושה, הכלל כולו מתברך. כשיש בתוכנו בחורי ישיבות ותלמידי חכמים שחיים בדבקות כזאת ועם אש קודש פנימית כזאת, העם כולו זוכה להתעלות גדולה. וכדברי הרב קוק זצ"ל: "שקידת התורה מציירת יפה בנשמה את התכונה הישראלית (של אהבת ה' ושאיפת הטוב והקודש) וצורתה המיוחדת. ובזה היא ממלאת את האומה חיים, כשיימצאו בכללותה שוקדים רבים".

לאחר מכן, כתוצאה מלימוד התורה, ומחיים של לימוד התורה, ההתעלות הרוחנית של האומה משפיעה גם על כל מערכות החיים. היחס לצבא הולך ומתרומם, עבודת החקלאות מקבלת משמעות רוחנית ועמוקה יותר, ההתעצמות הכלכלית של ישראל הופכת לחלק ממהלך הופעת שם ה' בעולם, וכן הלאה. מתגלה איך כל המערכות שלנו תפקידן להיות חלק מה"מרכבה לשכינה".

שנזכה בעזרת ה' לראות בהמשך התעצמות התורה בבתי המדרש, ומתוך כך נזכה לראות את עמנו היקר ממשיך ללכת מחיל אל חיל בגילוי עצמות הקודש שבתוכו.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
תכלה שנה וברכותיה

  מאמר לראש השנה מאת...

לתת לכולם להיות שותפים

  מאמר לראש השנה מאת...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם