הילודה בעידן המודרני

m 2 yeludah

הרב משה קליין, רב המרכזים הרפואיים 'הדסה'

עצם הגדרת הנושא 'משמעות הילודה בעידן המודרני' מלמדת כי יש כאלה הרואים בעידן המודרני את הילודה אחרת משנתפסה מדורי דורות.

בפשטות, העידן המודרני עניינו שינוי רדיקלי לעומת העולם הקדום. בעוד בעולם הקדום "פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד", הרי שבעולם המודרני מדברים על תכנון ילודה ועל בחינתה בממדים כלכליים, חברתיים וסוציאליים. ראייה זו אינה מנת חלקם רק של אומות העולם; אמות מידה 'מודרניות' אלו קיימות גם בחברה הישראלית.

העולם היהודי רואה את הדברים בצורה הפוכה. חז"ל מלמדים אותנו בגמרא, נידה יג ע"ב: "אמר רבי יוסי, אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, שנאמר (ישעיה נז, טז) 'כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי'", ופירש רש"י: "שבגוף – חדר, כי 'גוף' שם מקום המיוחד לנשמות העתידים להיות נולדים".

החתם סופר בחידושיו אומר: "זה מה שאמרו ז"ל בגמרא מסכת שבת ל ע"ב, 'עתידה אשה שתלד בכל יום, שנאמר    (ירמיה לא, ז) "הרה ויולדת יחדיו"'". ללמדנו שדווקא בעולם המודרני, ערב ביאת משיח צדקנו, הנשמות אינן מתמעטות אלא מתרבות.

השקפת היהדות אינה זעה בפני כל רוח נושבת, "שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה". משכך, אנו רואים בחוסר יכולת להביא פרי בטן קושי גדול, ומתאמצים היטב בעולמות הרפואה וההלכה להביא מזור לקשיים אלו.

האימהות עקרות היו: שרה – "ותהי שרה עקרה ואין לה ולד", רבקה – "כי עקרה היא", רחל – "ורחל עקרה". זעקתה של רחל היא: "הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי". רבי יצחק עראמה בספרו 'עקדת יצחק' על בראשית מבאר כי זעקתה של רחל נובעת מן העובדה שרחל ראתה את עיקר ייעודה בעולם בהבאת חיים, כנאמר בפרשת בראשית: "ויקרא האדם את שם אשתו חוה כי היא היתה אם כל חי". משכך, בראותה כי תכלית הווייתה בעולם אינה יכולה לבוא לידי ביטוי, היא זועקת: "ואם אין – מתה אנוכי", קרי: ללא השגת התכלית – מה הטעם בחיים?

זכינו, ובעולם המודרני שאנו חיים בו קיימות בעולם הרפואה עצמות ליתן מזור למתקשים. עצמות אלו חייבות להיות מלוות בראייה מוסרית, שכן האדם יכול להגיע לשיבוטים נוראיים היכולים להניע את אמות הספים של קיום העולם, ליצור מוטציות, ליצור מינים מחודשים, להרוס את תשתית המשפחה ואת אמות המידה של הצניעות היסודית. משכך, עלינו לעסוק ביישובו של עולם, "לא תוהו בראה – לשבת יצרה".

על אנשי הרפואה וההלכה להידבר ביניהם כדי ששני העולמות יתחברו זה לזה, ייהנו זה מזה ויביאו בריות חדשות, תרתי משמע, לעולם המצפה לבן דוד.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
כפיים למהפכה

  מאמר מאת הרב אברהם...

להתכונן לשנת קורונה?

  מאמר מאת  הרבנית ד"ר...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם