קראו נוצרים בהר אפרים

3 pens
 
נאומו של סגן נשיא ארצות הברית היה ביטוי נוסף לנס שבעצם קיומה של התנועה הנוצרית האוונגליסטית, תנועה שבולטת בנקודות זמן קריטיות על ציר ההיסטוריה של מדינת ישראל

ד"ר חגי בן ארצי, אוניברסיטת בר-אילן

נדהמתי לראות בתחילת השבוע עד כמה פוליטיקאי מדינאי נוצרי מדבר במושגים של אמונה ותהליך אלוהי ומצטט פסוקים מהתנ"ך, ואילו דווקא מנהיגי עם ישראל שדיברו באותה הזדמנות, חוץ מיו"ר הכנסת יולי אדלשטיין, לא ציטטו ולו פסוק אחד, ובוודאי שלא ציינו שם שמים.

כשעלה סגן נשיא ארצות הברית מייקל פנס לדבר מעל דוכן הכנסת התרגשתי מאוד. התרגשתי מהנס שמתרחש מול עינינו כאשר המעצמה הגדולה בעולם מכירה בכך שמדינת ישראל והמפעל הציוני הם רצון האלוהים. כשהגויים מזכירים שם שמים ורואים את יד ההשגחה העליונה במפעל הציוני אנו רואים בעינינו את התגשמות נבואות התנ"ך המלמדות כי בשובו של עם ישראל לארצו כל הגויים יכירו ביד ההשגחה העליונה, והכרה זו תביא אותם להאמין באלוקי ישראל: "וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר", אומר הנביא ישעיהו.

הנבואה המפורסמת בתהילים מספרת את סדר הדברים: "אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה", ורק לאחר הגויים גם עם ישראל יכיר בכך: "הגדיל ה' לעשות עמנו". כלומר בתנ"ך רבים הרמזים על שהכרת הגויים באופיו האלוקי של המפעל הציוני תקדם להכרה של עם ישראל ביד ההשגחה המלווה את התהליך הציוני.

נאומו של פנס היה ביטוי נאמן לרוח התנועה הנוצרית האוונגליסטית, המאמינה שתהליך שיבת העם היהודי למולדתו ההיסטורית מכוון על ידי ההשגחה האלוהית. לפי אמונה זו, שיבתו של עם ישראל למולדתו ההיסטורית בכל המובן התנ"כי, כלומר שכל עם ישראל חוזר לארץ ישראל השלמה, היא תנאי הכרחי לגאולת האנושות כולה
נס בן מאתיים שנה

נאומו של פנס היה ביטוי נאמן לרוח התנועה הנוצרית האוונגליסטית, תנועה המאמינה שתהליך שיבת העם היהודי למולדתו ההיסטורית מכוון על ידי ההשגחה האלוהית. לפי אמונה זו, שיבתו של עם ישראל למולדתו ההיסטורית בכל המובן התנ"כי, כלומר שכל עם ישראל חוזר לארץ ישראל השלמה, היא תנאי הכרחי לגאולת האנושות כולה. זהו תמצית החזון של הנצרות האוונגליסטית.

תנועה זו היא אולי הנס הגדול ביותר שקרה לעם ישראל במאתיים השנים האחרונות, וכמעט אפשר להגיד שהוא אפשרה את התכנות התנועה הציונית ואת הקמת מדינת ישראל, ובמידה רבה משמשת עד היום הבסיס העיקרי לתמיכה הבינלאומית במדינת ישראל.

מומחים בתחום מדעי המדינה טוענים שהתומכים העיקריים של ישראל בארצות הברית היום הם לאו דווקא היהודים, שהם מיעוט בציבור האמריקני ולצערנו מתבוללים ברובם, אלא דווקא הנוצרים האוונגליסטים, שהם כחמישים–שישים מיליון אזרחים אמריקנים.

הנצרות קמה על חורבות היהדות וראתה בעצמה מחליפה שלה, ולטענתה העם היהודי איבד את מעמדו כעם הנבחר והוא נידון לגלות נצחית. לכן בכל הפעם שהנצרות כבשה את ארץ ישראל – הביזנטים במאה ה-4 והצלבנים במאה ה-11 – גורשו היהודים מארצם.

והנה לפי כמאתיים שנה קמה לה תנועה נוצרית והפכה את הנצרות במאה שמונים מעלות. לא רק שהעם היהודי אינו מקולל בעיניה, הוא העם הנבחר שכל נבואות התנ"ך נוגעות אליו. הוא שצריך לחזור למולדתו ולהגשים נבואות אלו, ורק כך תבוא הגאולה לאנושות כולה. להיסטוריונים אין הסבר כיצד קורה כדבר הזה, מכיוון שלא היה כל אירוע מכונן שהוביל להתפתחות תנועה זו. בלשון תנ"כית זוהי 'רוח אלוהים' שלבשו הטובים שבאומות העולם כדי לעורר את העם היהודי. הנס מתבטא בכך שהוא הכניס רוח זו דווקא לנצרות, הדת האנטישמית ביותר, שעם ישראל סבל ממנה יותר מכל דת אחרת, בוודאי יותר מהאסלאם.

תנועה זו הלכה והתחזקה עד כדי כך שבתקופה הקריטית שאחרי מלחמת העולם השנייה וידאה ההשגחה שבראש האימפריה הבריטית, האימפריה הנוצרית הגדולה בהיסטוריה שכבשה את ארץ ישראל, יעמדו שני נוצרים אוונגליסטים: ראש הממשלה לויד ג'ורג' ושר החוץ המפורסם לורד ג'יימס בלפור. מעמדם של שני אלו ואמונתם היו הרקע להצהרת בלפור. אמנם יש היסטוריונים שמדברים על רקע אינטרסנטי להצהרת בלפור, אך ההיסטוריונית האמריקנית ברברה טוכמן מוכיחה בספרה 'התנ"ך והחרב' שהמניע היחיד שמוביל להצהרה התומכת בציונות הוא המניע הדתי האוונגליסטי, והתשובה לשאלה המפורסמת מדוע לבסוף בגדה בריטניה בגדה היא כי ההנהגה השתנתה.

אין להתפלא על האנטישמיות; יש להתפעל מהופעותיהם של נוצרים אוונגליסטים ברגעים הקריטיים שאפשרו את התהליך הציוני.

נאמנות מובנת מאליה

מי שמוגדר 'הוגה הציונות המדינית הראשון' הוא משה הס. בספרו 'רומי וירושלים', שבו הוא מדבר בפעם הראשונה על מדינה יהודית, כותב הס כי הושפע מחיבורו של נוצרי אוונגליסטי צרפתי ששמו ארנסט לרן, שחיבר חוברת על שיבת היהודים לארצם. חוברת זו השפיעה על משה הס, והוא השפיע על מנהיגי התנועה הציונית, ובעיקר על בן-גוריון. כלומר, הגויים הם שדוחפים את החזון הציוני, גורמים לישראל להתעורר ולבסוף גם מעניקים לישראל את ההכרה המדינית.

התנועה האוונגליסטית התחזקה מאוד אחרי הקמת מדינת ישראל. זו הייתה ההוכחה שאלוהים באמת מלווה את עם ישראל, שהצליח לקום מאפר השואה, תקומה שפנס דיבר עליו בהרחבה ובהתרגשות.

התמיכה שלהם במדינת ישראל היא תמיכה על רקע דתי, תנ"כי, וכדי שתנועה זו תמשיך לתמוך בנו אנו צריכים להוכיח שאנו העם התנ"כי. זאת אולי אחת הסיבות שבן-גוריון כתב במגילת העצמאות שמדינת ישראל מושתתת על חזון הנביאים. ככל שאנו נתנהג לפי התנ"ך, כך תגדל גם התמיכה שלהם בנו.

חלק מהנאמנות לתנ"ך באה לידי ביטוי בנאמנות לארץ ישראל; נאמנות שמבחינת הנוצרים מובנת מאליה. לכן לא תקטן התמיכה בישראל אם נהיה נאמנים ליהודה ושומרון וירושלים אלא להפך, היא תגדל, והיא תגדל עוד ככל שנמשיך במפעל ההתיישבות. זו מבחינתם הדרך לשלום.

אנו צריכים לנצל את ההזדמנות שיש כיום בממשל הנשען על בסיס תמיכה אוונגליסטי ולחזק את מפעל ההתיישבות, שבעיניו הוא חלק מהתגשמות נבואות התנ"ך. וכשארצות הברית מדברת על שתי מדינות היא מדגישה: אם ישראל תסכים לפתרון זה גם אנחנו נתמוך בו, אבל בין השורות הם אומרים לנו: אם תסכימו לפתרון שכזה אתם בוגדים בנבואה. אתם בוגדים בתנ"ך.

זוהי דוגמה מצוינת לכך שהתמיכה בישראל אינה בנויה על בסיס של אינטרסים; התמיכה בישראל היא על בסיס דתי, וכמו שהתרחש הנס בנצרות גם באסלם יהיה הבסיס להשלמה תנועה אוונגליסטית שתצמח בתוכו, שהאסלם יכיר בהתגשמות התנ"ך באמצעות העם היהודי. הסיכוי שתתפתח תנועה אוונגליסטית באסלאם יגדל ככל שהעם היהודי יגשים את מה שכתוב בתנ"ך, וככל שהגאולה תתקדם כך תתחזק הכרת אומות העולם באופיו האלוהי של התהליך.

עם ישראל צריך לנצל את הנאום המרגש של סגן הנשיא פנס כדי להבין איזה נס גדול מתרחש כאן לנגד עינינו, ולקוות שיבוא היום וכפי שקרה בנצרות בעז"ה יושלם המהפך הזה גם באסלאם.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
המלך בשדה

  מאמר מאת הרב חברון...

הילדים הקבועים

  הרה דוד סתיו על...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם