מורים שלא כהלכה

4 nagari
 
הרבנים שאינם ראויים להוראה, ומורים הלכה - תגובה ל"עולים בקודש" מהגיליון הקודם

הרב מרדכי נגארי שליט"א, רב העיר מעלה אדומים

"רבים חללים הפילה (משלי ט') - זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה" (עבודה זרה יט:). חז"ל אומרים שאחד מהדברים שהתורה נקנית בהם הוא "המכיר את מקומו" (אבות ו, ו). בדורנו המודרני כל תלמיד חכם, אברך או ר"מ בישיבה שיש לו "פרויקט השו"ת" או גישה לאינטרנט מרשה לעצמו להורות הלכה לכלל ישראל, בעניינים חמורים שיש להם השלכה ציבורית עצומה.

תופעה זו חמורה עד למאוד, וכבר התריע מו"ר ראש ישיבת מרכז הרב, הגאון הגדול הרב אברהם שפירא זצ"ל - שאין רשות ל"רבעלך" לפסוק בענייני כלל ישראל - "מי שיכול להתיר עגונה, אולי יכול לפסוק בעניינים אלו" (ועיין בדבריו החריפים של הרמ"א ביו"ד סי' רמב, יג).

מכיר אני מקרוב את הגאון - אהובנו - הרב דב ליאור שליט"א, ואת הגאון ראש ישיבת מעלה אדומים - הרב רבינוביץ שליט"א - ואותם אני יכול להעריך כיכולים וראויים לפסוק בעניינים חמורים אלו. אך מכיוון שענייני הכלל אינם הלכות אישיות הנוגעות לפרט, יש לכלל הציבור לילך אחר רוב ככל גדולי ישראל, והרשות המוסמכת לדון ולהחליט בעניינים מעין אלו, וזו הרבנות הראשית לתולדותיה, שפסקה לאסור מכול וכול את הכניסה להר הבית.

מלבד עצם הבעיה ההלכתית, יש פה גם בעיה חינוכית כבדה. אחריות נכבדה מאוד מבחינה חינוכית-ערכית נופלת על כתפי הרבנים הצעירים המורים הלכה. הצעירים והצעירות, התלמידים במוסדות החינוך, רואים חוסר כפיפות הלכתית של רבנים לרבני ישראל הגדולים ולרבנות הראשית. בשלב הבא (שהוא כבר כאן) גם בנושא גיוס בנות לצה"ל ובעניינים כבדי משקל נוספים, לא ירגישו חייבים לשמוע לגדולי הדור הזקנים.

מלבד עצם הבעיה ההלכתית, יש פה גם בעיה חינוכית כבדה. אחריות נכבדה מאוד מבחינה חינוכית-ערכית נופלת על כתפי הרבנים הצעירים (כולל ר"מים, וגם חלק מהרבנים המשרתים ברבנות, כולל כמובן אני הקטן) המורים הלכה. הצעירים והצעירות, התלמידים במוסדות החינוך, רואים חוסר כפיפות הלכתית של רבנים לרבני ישראל הגדולים ולרבנות הראשית. בשלב הבא (שהוא כבר כאן) גם בנושא גיוס בנות לצה"ל ובעניינים כבדי משקל נוספים, לא ירגישו חייבים לשמוע לגדולי הדור הזקנים.

לדאבוננו, יש שטועים ומטעים בהבנת דברי גדולי הדור שנפטרו, וזאת משום שאין להם מסורת וקבלה מהם. אף יש שהגדילו לעשות, ושינו בהבנת פסק מו"ר הרב מרדכי אליהו זצ"ל. כל הזמן חוזרים על אותו סילוף, להביא את קריאת הגר"מ אליהו זצ"ל לבנית בית כנסת בהר הבית כביכול כאילו כוונתו הייתה להתיר כניסה להר. והדברים אינם נכונים, כפי ששמענו במפורש משמו, וכפי שהבהיר דבריו בעצמו במפורש בשנת תשס"ח, סמוך לפטירתו (בשו"ת הרב הראשי, כהערה לכרך תש"נ-תשנ"ג, עמ' 26): "מועצת הרבנות הראשית בזמנו החליטה, שאסור להיכנס כלל להר הבית...בזמנו הצעתי לבנות בית כנסת, לא בשטח הר הבית ממש אלא מחוץ לחומה, בצד מזרח, במקום גבוה שיראה למרחוק" (כלומר - במקום המותר לכניסה ללא טהרה). הגר"מ אליהו אף הבהיר במפורש במכתביו כי כל כניסה שהיא תתאפשר רק "בהסכמת ובהרשאת ובהגבלת הרבנות הראשית לישראל".

הרבה מאוד יש להשיב על הנכתב בעלון זה בגיליון הקודם (ומאמר כזה ידרוש עמודים רבים). אבל חשבתי שיותר נכון לכתוב על שורש הבעיה, והוא, לעניות דעתי - שמדובר ברבנים שלא שימשו כל צורכם תלמידי חכמים גדולים מהם (לא עשו "שימוש", בלשון עולם הישיבות), וכבר לימדונו חז"ל: "גדול שימושה של תורה יותר מלימודה" (ברכות ז':).

בפרשה הקודמת נאמר (שמות ג' טז'): "לך ואספת את זקני ישראל" – ופירש רש"י: "המיוחדים לישיבה" (על פי יומא כח:). אומרים על כך חז"ל במדרש רבה (שם):"לעולם זקנים מעמידים את ישראל... אימתי ישראל עומדים? כשיש להם זקנים. שכל מי שנוטל עצה מן הזקנים - אינו נכשל". רבותינו הדריכונו שיש להיוועץ בזקנים – בחכמי הדור, ובפרט בעניינים הרי גורל, ובוודאי בנושא החשוב של דרישת ציון ומורא מקום מקדשנו.

הדרך לבניין ירושלים הוא ע"י שניוועץ בזקנים ונכיר בערך הגדולים (עיין גמרא שבת קיט:), ודווקא ע"י כך נזכה שייבנה בית המקדש, במהרה בימינו אמן.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
שבת של מי?

  מאמר מאת איתמר סג"ל

אז למה מצווה ועושה

  מאמר מאת יאיר שח"ל,...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם