משפחה מודרנית

5 family ramon

 

הסתפקות בגיחוך על תפיסת העולם שהציגה מרב מיכאלי על מבנה המשפחה, במקום התמודדות רצינית עם הגישה הזו, תוביל להטמעתה בחברה הישראלית בעתיד הלא רחוק * מהן הסתירות המוסריות-לוגיות בשיטה הזו, ולאן היא באמת מבקשת להוביל * וגם מי מאבות מפלגתה הפוליטית הקדים את מיכאלי כבר לפני עשורים רבים

 

ד"ר עינת רמון, מרצה למחשבת ישראל

 

אין להקל בדבריה של ח"כ מרב מיכאלי שתקפה את המשפחה הגרעינית המורכבת מאב, אם וילדים כ"מקום מסוכן לילדים". דברים אלו, כולל הבהרותיה שבאו כביכול לתקן את הרושם של דבריה בשידור בטלוויזיה האוסטרלית, שיקפו משנה סדורה שעניינה לקעקע את יסודות האנושות: את ערך הזיווג והנאמנות של איש לאישה ואישה לאיש במסגרת הנישואין.

 

הפילוסופיה הפוסט-מגדרית שמיכאלי מפיצה (פילוסופיה הטוענת שגבר ואישה אינם "מהויות" קבועות ששונות זו מזו) מטיפה לעולם דרך מדעי החברה והרוח, בתי המשפט ורוב רשתות התקשורת השכם והערב את המסר הבא: קִדמה משמעה הטלתם של ערכי הברית בין איש ואישה במסגרת הנישואין, ההורות המשותפת של אב ואם וייחודה של האימהות הביולוגית כפלא של הטבע, ל"פח האשפה של ההיסטוריה". ביטוי זה, "פח האשפה של ההיסטוריה", נטבע כידוע על ידי ברל כצנלסון, מאבותיה הרוחניים של תנועת העבודה שהיה שותף לחברת מפלגתו הפמיניסטית עדה מימון גם בחיזוק הברית בין המסורת היהודית והאורתודוקסיה מחד גיסא, והציונות החילונית מאידך גיסא.

 

בשונה מחברת מפלגתה מהדור הזה, מימון התנגדה לנישואין אזרחיים דווקא מטעמים פמיניסטיים. בריאיון עם לוי יצחק הירושלמי ב'מעריב' (6.8.71) אמרה מימון: "אין דבר יותר חזק ואיתן ממסורת עתיקת יומין. נישואין אזרחיים - פירוש הדבר: הפקרות לאישה. כן, האישה תהיה הפקר. יחליפו וישנו את החוק בכל שני וחמישי והאישה תהיה הנפגעת". מימון, להזכירנו, כמו ברל כצנלסון, הייתה ממייסדות מפא"י, מפלגת האם של "המחנה הציוני" בדורנו, מייסדת נעמ"ת, כפר הנוער עיינות ושותפה לעוד מפעלים ציוניים שהם לתפארת מדינת ישראל.

 

שורשיה של הפילוסופיה הפוסט-מגדרית מוצאם בתרבות היוונית האלילית והם זרים למורשת ישראל וזרים לאמת.

 

הסבר מוזר ל"זכויות"

 

השכם והערב אנו שומעים בכלי התקשורת המרכזיים שהשאלה אם אדם הוא גבר או אישה היא תופעה "מובנית" ולא תופעה ביולוגית מולדת וברורה. לעומת זאת, נטייה מינית נחשבת עניין מולד. טרם מצאתי איש או אשת מדע שיוכיחו מוסכמות תרבותיות אלו על סמך ממצאי מדעי הטבע. ההבדלים בין בן לבת ובין איש לאישה יש להם משמעויות רגשיות וחברתיות, וסעיף כ"ה ב"הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם" משנת 1948 מתייחס אליהם בציינו כי "אימהות וילדות זכאיות לטיפול מיוחד ולסיוע".

 

השכם והערב שומעים אנו על כך שמשפחה שאיננה מורכבת מאב אם וילדים היא עניין של זכויות אדם. אך לא ברור כיצד, מבחינה אתית ומשפטית, הרכבתה של משפחה ללא אם באמצעות שוק הפונדקאיות מבטאת השקפת עולם משפטית של זכויות אדם. פונדקאות כרוכה במניעה של חירות האישה על גופה למשך שלוש שנים בממוצע. על כן רק נשים הנדחקות לסחר עצמי בגופן מחמת עוני נמשכות לעיסוק במקצוע זה ומוברחות באופן לא חוקי ותוך סיכון עצמי מהודו לנפאל. אם מדובר על מעשה חסד שבין אישה בריאה לאישה עקרה(כנהוג בישראל), שבמהלכו מתיידדות האם והאישה שעזרה לה, ואפילו שיש פיצוי כספי בצדו - ניחא. אך מדוע ממלאות הפמיניסטיות הרואות במבנה המשפחה הטבעי המבוסס על זיווג בין איש ואישה תופעה שלילית ("פטריארכלית" או "הטרופטריארכלית") בראותן הסללת עוד ועוד נשים לשוק הפונדקאות – לעבדות החלקית הזו – לצורך שלילת אם מחלק מילדי הדור הבא? כמו כן טרם הבינותי כיצד שלילת זהות אב, אם, אחים ביולוגיים מילדי בנקי הזרע והביצית האנונימיים עומדת בקנה אחד עם הצהרת זכויות הילד המנחה את המדינות המערביות הנאורות לאפשר לילד לשמור עד כמה שאפשר על קשר עם משפחתו הטבעית?

 

חירות פוגעת

 

ללא ספק עלינו לגלות סובלנות ורגישות כלפי מצוקות אנושיות אמתיות וכנות של אלו המבינים את ערך הברית במסגרת הנישואין בין איש ואישה לחברה האנושית, אך אינם יכולים אישית לממשו. לאלו, כבן עזאי בשעתו, המודרכים ע"י ההלכה והמורשת האנושית המשפחתית בכללה, נמצאו ונמצאים פתרונות אישיים שאין בהם יציאה נגד ערך הברית בין איש ואישה. כמלווה רוחנית לאנשים קשישים וחולים (בעיקר) אני אף רואה חשיבות באחת מהצעותיה של ח"כ מיכאלי המבקשת לעודד אנשים ונשים (קשישים בעיקר) שלא נישאו לחבור זה לזה לצורך תמיכה הדדית, ואת המדינה לתמוך בתאים "מעין משפחתיים" אלו לצורך הקלה על בדידותם כשם שהיא תומכת בזוגות נשואים.

 

רבות הסתירות המוסריות בתפיסת ה"משפחה החדשה" המעגנת את תעשיות הרבייה המגלגלות הון עתק בשוק הגלובלי בכל שנה, מתוקף הסחר בגופם של בני אדם ובגנטיקה שלהם תוך זריית חול בעיני אלו שעתיד החברה צריך להיות נר לרגליהם. דיון ציבורי אמתי בנושאים אלו לעולם לא יתקיים מפאת ההשתקה באקדמיה ובתקשורת של קולות שמרניים המזהירים שהבעיטה הגסה בערך הברית בין איש ואישה היא סכנה לאנושות, ובעיקר לנשים ולילדים מן השכבות המוחלשות.

 

אל לנו להתבלבל ולגחך על מיכאלי. כשם שמוסכמות הרחוקות מן האמת המדעית, המוסרית וההיסטורית קנו להן אחיזה במקומותינו, הטענה שחינוך להורות משותפת של אב ואם הוא מסוכן לילדים (ולצדו המסקנה שלא נאמרה מפורשות, אך השתמעה מן הדברים של מיכאלי שעל המדינה להתערב בחינוכם של ילדים הגדלים לאור מערכת הערכים המסורתית ולהסיתם נגד הוריהם), אף היא בדרך להכות שורש בחברה הישראלית כבמערב. שירותי האימוץ במדינות שונות מקשים זה עשור על זוגות של אב ואם דתיים נוצרים לאמץ ילדים בשל לחצם השקרי של ארגונים ליברליים הטוענים שאימוץ במשפחות מסורתיות ודתיות יפגע במאומצים (!). השיח על "חלוקה שוויונית" של הילדים המיועדים לאימוץ בישראל, משל היו סחורה, מבשר רעות בנוגע לעימות על זכותם של הורים לחנך את ילדיהם על פי ערכיהם. לשון הצהרת זכויות האדם חד-משמעית בעניין הזה: "להורים זכות בכורה לבחור את דרך החינוך לילדיהם" (סעיף כ"ו: 3).

 

ח"כ מיכאלי חשפה את קצה הקרחון של תפיסת עולם דיקטטורית מעוותת, הרווחת בקרב האליטות האינטלקטואליות והכלכליות במערב אירופה ובארה"ב, ואשר עניינה הסמוי הוא להפקיע מהורים דתיים ומסורתיים את זכותם לחנך ילדים לערכי הורות משותפת ולנישואין של אב ואם. בעם היהודי ובעולם קיימים כבר חוגים שבהם הס מלהזכיר את ערך היסוד היהודי של ברית בין איש ואישה.

 

שומה עלינו לעמוד על המשמר ולוודא שהערכים האוניברסליים של "זכר ונקבה בראם" ביחד, והציווי "פרו ורבו" שניתן לאיש ולאישה יחד, כחלק מהיותם ל"בשר אחד" במובן הגופני, הנפשי והרוחני, יונחלו לכל הצמא להם בדורות הבאים.

atarMbaolam

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
עצמאות הרבנות

  מאמר מאת הרב אברהם...

תחפושות לכל עת אמת

  סיפור מאת מיכל

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם