Print this page

איש של עקרונות

more yinon

ינון אחימן, מנכ"ל מוסדות אור תורה סטון

פנחס ורדי ז"ל היה מורה שלי לגמרא בכתה ח', בבית הספר ממלכתי דתי ניר עציון.

פנחס היה גם אבא של חבר שלי, מוישי. כך שקודם שהיה מורה פורמלי כבר לימד אותי ואת מוישי גמרא, כל שבת בבקר. 

 זו היתה מעין חברותא של יהודי תלמיד חכם עם שני ילדים קטנים שעושים את דרכם הראשונה בלימוד.   

 פנחס האהיב עלי את לימוד הגמרא, היתה לו יכולת לפשט דברים מורכבים כך שגם ילדים צעירים יבינו את המסכת. שיטתו היתה ללמד את המשנה באופן יסודי, להעלות את כל השאלות החבויות במשנה , בהן תעסוק הגמרא, כבר בעת לימוד המשנה עצמה. כך שלימוד הגמרא לאחר מכן, היה מסע מרתק של לימוד דרכי חשיבה,שפה חדשה, מילים שלא הכרנו, כשכל אלה משמשים מענה לפתרון החידה הבלשית שהתעוררה בנו עוד קודם.

פנחס היה איש של עקרונות, בעל הגיון ברזל ורוחב דעת. ניכר היה בו שאת עקרונותיו הוא שואב מתוך מסורת עתיקת יומין ואת ההגיון שלו מתוך ההיגיון הפנימי של הגמרא.                                                                 באותה תקופה, כשלמדנו בביתו כילדים קטנים, פנחס עדיין לא היה מורה בבית הספר, הוא היה המסגר של המשק. מכופף ברזלים, מלחימם זה בזה, מרכך מתכת קשה, מפרק, חותך, מחבר ומצרף. כילד חשתי שבלימוד אני נמצא איתו יחד במסגריה. לימים הבנתי שעבודתו כמסגר היתה ביטוי לדרך בה למד- פרק, התיך וצרף סוגיה.

שנים אחר כך, כשפנחס הפך להיות מגיד השיעור הקבוע בשבתות לבני קהילתו בכפר הרוא"ה, נתקנאתי בהם.....

b7underdos5

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם