Print this page

המסירות של ר' דוויד

more glat

אלחנן גלט, מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

הרב דוד פוקס, או כפי שקראנו לו, ר' דוויד, היה הר"מ שלי בכיתה ט' בישיבת נתיב מאיר בירושלים. אני יכול לתאר אותו בשתי דרכים שהן אחת: אהבנו אותו ופחדנו ממנו... אהבנו אותו בגלל אישיותו המקרינה והמחברת, ופחדנו ממנו בגלל העצמה ששידר מתוקף אישיותו. כשהוא היה נכנס לכיתה בשרוולים מקופלים פחדנו מהרשמיות התקיפה, אך כשהוא התחיל לדבר התאהבנו בו.

בהרבה הזדמנויות זכינו לטעום ממש את טעמי המצוות ודברי חז"ל הודות לר' דוויד. בערב יום הכיפורים למשל הוא היה מחלק לנו סוכריות כדי שנקיים את מצוות האכילה בערב הצום; בפורים שתינו אתו יין בביתו וגילינו לראשונה מהי שמחת פורים אמתית; זכינו להלחין אתו משניות ממסכת בבא קמא ואני יכול לשיר אותן עד היום, 40 שנה אחר כך.

אני זוכר כיצד ניגשתי אליו פעם בבית המדרש ושאלתי אותו שאלה בתוספות על העמודים הראשונים של מסכת בבא קמא. הוא ענה לי: "אחשוב, ונדבר על זה אחר כך". קמתי ללכת, אלא שאז הרים עליי ר' דוויד את קולו העצמתי ואמר: "לאן אתה הולך? למה אתה מוותר? אם יש לך קושיה בתוספות אל תלך לשום מקום, תישאר פה ואל תאפשר לי לדחות אותך!" התשובה הזו הולכת אתי עד היום הזה, והיא שנתנה לי ברבות השנים את האהבה והדבקות בתורה ואת הנחישות שלא לוותר כשנתקלים במכשול. עד היום אני זוכה לפגוש אותו בביקוריי בנתיב מאיר ובשכונת בית וגן.

בשנה שעברה הוציא משרד החינוך ספר מאמרים, 'לנטוע שמים', הבנוי על שיחות שקיימו עם ר' דוויד, ועולמו החינוכי בוקע מכל עמוד ומכל שורה שבספר.

 

b7underdos5

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם