Print this page

שחיתות, נמאסת

5 wis

גלעד ויס

מרדף אינסופי אחרי פרשיות, גם אם אין בהן כלום, כדי לפגוע בנבחרי ציבור מזיק לשלטון. מצד שני, הענקת הגנה בלתי מוגבלת היא פתח לצרות. מה שדרוש מסתכם במילה אחת: איזון

עם ההחלטה שהתקבלה השבוע לאפשר למשטרה לחקור את ראש הממשלה בדבר חשדות שעלו לגביו, החלו להישמע במערכת הפוליטית קולות לכאן ולכאן. יש שקראו לו להכריז על נבצרות או להתפטר מכיוון שראש ממשלה צריך להיות פנוי לעסוק בצורכי המדינה, והזמן הרב המוקדש לחקירות המשטרתיות מקשה עליו לבצע כראוי את המלאכה. תהיה זו תמימות לחשוב שזה המניע האמתי לדרישתם. הרי ראינו לאחרונה חברי כנסת שדורשים מעמית אחד שלהם להתפטר בגלל שמועות מכלי שלישי על עברות שכלל לא התלוננו עליהן במשטרה, ומצד שני מבקשים להמתין לפני שמסיקים מסקנות, עד להשלמת חקירה משטרתית בחשד לעברות ביטחוניות כאשר מדובר בעמית אחר.

אותו תירוץ שאחדים מנסים להדיח באמצעותו, משמש אחרים להעניק חסינות יתרה. השבוע דווח כי אחד מחברי הכנסת מעוניין להגיש הצעת חוק שתאסור על חקירת ראש ממשלה מכהן. כל עוד לא מדובר בעברה חמורה במיוחד, יש להניח לו למלא את תפקידו מבלי להיות מוטרד בחקירות, והחקירה תמתין עד לסיום כהונתו.

הדיון בנושא הזה מחייב איזון שלצערנו הולך ונעלם. אנו נמצאים בתקופה שבה המציאות הווירטואלית תופחת ומשתלטת על המציאות הממשית. "השיח הציבורי", היינו הנושאים שאמצעי התקשורת בוחרים להקדיש להם זמן מסך רב, הוא שקובע מהן הבעיות של החברה בישראל, ולא בהכרח האתגרים והקשיים שבאמת עומדים לפנינו. גם אין צורך לפתור באמת בעיות בתהליכים ממושכים של למידת הנושא וחקירת אפשרויות הפעולה; מספיק להגיש הצעת חוק - לא אחת, אלפים - גם אם לא תיכנס בסוף אל ספר החוקים, גם אם היא לא באמת פתרון, וגם אם אין באמת בעיה. העיקר שהייתה כותרת ראשית בעיתון ושיש תחושה שמישהו עושה. היום גם לא באמת צריכה להיות שחיתות אלא אפשר להמציא או לנפח סיפורים על אנשי ציבור מבוקר עד ליל, ולכן גם לא צריך בחירות דמוקרטיות, כי יש דרכים אחרות להדיח נבחרי ציבור.

מי שמעל באמון הציבור, ניצל את מעמדו וביצע מעשי שחיתות או פגיעה באנשים – צריך לפנות את מקומו. אבל במחוזותינו נמצא ספורט חדש של הפרחת שמועות בלתי מבוססות, פרסום תחקירים משפילים והצבת סטנדרטים כמעט בלתי אפשריים בעבור אישי ציבור

---

אין מקום לטעות, ישנם אנשי ציבור שנגועים בשחיתות, ומי שמעל באמון הציבור, ניצל את מעמדו, וביצע מעשי שחיתות או פגיעה באנשים – צריך לפנות את מקומו. אבל במחוזותינו נמצא ספורט חדש של הפרחת שמועות בלתי מבוססות, פרסום תחקירים משפילים והצבת סטנדרטים כמעט בלתי אפשריים בעבור אישי ציבור, מכיוון שגופי תקשורת חזקים מעוניינים להעלים אותם מהמפה הפוליטית. ישנם עיתונאים שהתבטאו במפורש בדרך זו או אחרת ואמרו שמטרתם להביא לסילוק ראש הממשלה ושכל האמצעים לכך כשרים.

רק בשנים האחרונות ראינו כמה נבחרי ציבור או מועמדים לתפקידים בשירות הציבורי שנאלצו לפרוש או להסיר את מועמדותם בגלל שמועות, סיפורים (אולי לא מחמיאים במיוחד) שאין בהם עברה פלילית, או העלאה מהאוב של תקריות ישנות העוסקות בזוטי דברים. אכן, לצדם מצאנו כמה וכמה אנשי ציבור שלבסוף מצאו את עצמם מאחורי סורג ובריח בגלל עברות חמורות ורקב שלטוני.

אם כן, באשר לראש הממשלה, אם על כל שמועה שיפריחו נגדו תעלה דרישה שיפנה את מקומו, תיכנס המדינה לסחרור שאין כדוגמתו. בכל פעם שיתמנה ראש ממשלה יימצא העיתונאי שחפץ בהרחקתו וימצא סיפור ישן ושולי לנפח לכדי דרמה גדולה. גם חקירות משטרתיות כידוע אינן מסתיימות תמיד בהגשת כתב אישום ולא כל כתב אישום מסתיים בהרשעה, אולם כאשר הדבר מגיע לחקירה משטרתית, יש לקוות כי מתחילים לעסוק בעובדות ולא בסיפורים. אם החקירה נוגעת לעברות חמורות, של שחיתות עמוקה, ויתברר למשטרה כי יש דברים בגו, סביר לדרוש מראש הממשלה לפנות את מקומו. כך היה עם ראש הממשלה הקודם וכך נכון בעתיד לכל ראש ממשלה. אך צריך להיזהר מאוד מלבטל בהינף יד את דין הבוחר ובמיוחד לבחון בחשדנות סיפור שלא נתגלה על ידי גוף מוסמך אלא על ידי יריבים פוליטיים. מן הצד השני, הצעת החוק המבקשת לאסור חקירת ראש ממשלה מכהן הופכת את תפקיד ראש הממשלה למקלט לעבריינים. אם אדם מושחת הגיע למשרה הרמה, גרוע מאוד אם למשטרה לא יהיו הכלים להעמידו לדין ולהורידו מהנהגת המדינה. הצעת החוק הזו פסולה ולא ראויה.

הרצון לטהר את המערכות הציבוריות משחיתות הוא מבורך, אך בינו לבין הספורט החדש והניצול הציני של יריבים פוליטיים וגופי תקשורת, המרחק רב. מאידך גיסא, הרצון להגן על אישי ציבור מפני הדחה בגלל האשמות-שווא אינה מצדיקה את הפיכת תפקיד ראש הממשלה למקלט לעבריינים.

איזון, יושרה וקצת שכל. זה כל מה שצריך.

 

 

b7underdos5

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם