סקר החינוך הגדול

m 7 seker
סקר החינוך הגדול
-חלק 2-
ההורים הרבה יותר ממעוניינים שבית הספר יגביל את השימוש בסמארטפון, והרוב תומכים חיוב התקנת תוכנת סינון * מה חשוב יותר –חינוך לערכיות או להישגיות? * וגם: כמה ההורים היו רוצים שילדיהם ילמדו עם ילדים מבתים מסורתיים (מחלוקת רצינית) * המשך התוצאות של הסקר המיוחד של עולם קטן בשיתוף רשת אמי"ת על רצונות וציפיות של ההורים ממערכת החינוך הדתית * בשבוע הבא – היחס בין לימודי הקודש והחול, שינוי מערכת השעות ושביעות רצון כללית מבתי הספר

 

הסקר בוצע על ידי מכון "מסקר – שירותי מחקר וסקרים" בהנחיית ד"ר עדו ליברמן. הסקר בוצע בקרב מדגם מייצג של המגזר הדתי-לאומי בכלל ושל הורים לתלמידים במערכת החינוך הדתית בפרט. המדגם הכללי כולל 600 איש ואישה שנבחרו מתוך כ-1,800 משיבים על הסקר (מדגם מייצג של האוכלוסייה הדתית: 27% מהם בעלי השקפה ציונית דתית תורנית, 35% בעלי השקפה ציונית דתית קלאסית, 23% בעלי השקפה ציונית דתית ליברלית ו-15% דתיים שאינם עונים על ההגדרות הקודמות), ומדגם ההורים כולל 300 איש ואישה.

גיל המשיבים הוא 16 שנים ומעלה, כאשר כל קבוצת גיל מיוצגת בהתאם למשקלה באוכלוסייה הדתית.

טעות הדגימה לאומדנים השונים היא 4.4%.

סמארטפונים

  • רוב מובהק של ההורים מעוניינים בהתערבות בית הספר בכל הקשור להגבלת השימוש בסמארטפון בקרב התלמידים

  • יותר ממחצית ההורים חושבים שבית הספר צריך לחייב את התלמידים להתקין תוכנת סינון לסמארטפון

  • 93% מההורים בעד תוכנת סינון לסמארטפון (והשאלה שנותרה היא מדוע אינם מתקינים אותה בפועל)

  • שליש מההורים לילדים בביה"ס היסודי חושבים שיש לחייב את הילדים לא להחזיק בביתם טלפון חכם

  • גם בקרב הורים לתלמידים בתיכון, 70% חושבים שיש לאפשר לתלמידים להחזיק את הסמארטפון בהפסקות בלבד

 

אחריות בית הספר להגבלת השימוש בסמארטפון

נושא הגבלת השימוש בסמארטפון בקרב תלמידים...

91.2 אחוזים -צריך להיות גם באחריות בית הספר

8.8 אחוזים -אינו צריך להיות באחריות בית הספר כלל

החזקת סמארטפון

מדגם הורים לתלמידים

איסור גורף על החזקת מכשיר בבית

איסור הבאת מכשיר לבית ספר

החזקתו בזמן ההפסקות בלבד

החזקתו לאורך כל היום

סה"כ

בית ספר יסודי

35.6

43.7

18.0

2.7

100.0

חטיבת ביניים

6.1

37.6

51.2

5.1

בית ספר תיכון

1.7

14.6

70.2

13.6

מדגם הורים לתלמידים- הורים לתלמיד/ים בכיתה א'-י"ב (N=300), התשובות מציינות אחוזים.

תוכנות סינון
 

השקפה

מין

הורות

א

ל

ק

ת

ז

נ

 

תלמידים

בית הספר לא צריך לעסוק בתוכנת סינון

16.9

19.3

5.5

4.1

13.4

5.4

 

7.1

בית הספר צריך לעודד את התלמידים להתקין תוכנת סינון, אבל לא לחייב

44.2

50.4

51.1

30.4

41.9

46.1

 

39.7

בית הספר יכול לחייב התקנת תוכנת סינון, אך רק כזו שלא כרוכה בעלויות כספיות

13.0

14.3

21.0

22.8

16.8

21.4

 

15.6

בית הספר יכול לחייב התקנת תוכנת סינון, גם כזו שכרוכה בעלויות כספיות

26.0

16.0

22.4

42.7

27.8

27.1

 

37.6

סה"כ

 

100.0

ל- ציו"ד ליברלית, ק- ציו"ד קלאסית, ת- ציו"ד תורנית, א-אחר, דתיים נוספים, תלמידים- הורים לתלמיד/ים בכיתה א'-י"ב (N=300), כללי- מדגם כלל המגזר הדתי לאומי (N=600),התשובות מציינות אחוזים.

כמעט כל ההורים מסכימים שגם לבית הספר יש אחריותלהגבלת בקרב התלמידים – וההסכמה הזאת חוצה גם את הפלגים השונים בציונות הדתית; ההבדלים ביניהם קטנים מאוד.

בשאלת החזקת המכשיר, יש הבדלים מובנים בין הגילים השונים של התלמידים. בגיל בית ספר יסודי, כ-79% מההורים לא רוצים לראות בבית הספר מכשירי טלפון בכלל. מעניין לראות ש-35% מההורים חושבים שיש לאסור על הילדים החזקת מכשיר כזה גם בבית, וגם 27.7% מההורים הליברליים חושבים כך.

בגיל חטיבת הביניים, לעומת זאת, פחות ממחצית מההורים חושבים שאסור שיהיו מכשירים בבתי הספר, ורק 6 אחוזים חושבים שיש לאסור עליהם בכלל להחזיק סמארטפון. יותר ממחצית מההורים חושבים שיש לאפשר להם להחזיק אותו בזמן ההפסקות בלבד.

בתקופת בית הספרהתיכון, אמנם רק כ-16% מההורים חושבים שאסור שיהיו מכשירים בבית הספר, אולם אין זה אומר שהם חושבים שיש לאפשר להשתמש בהם באופן חופשי; רוב ההורים (70%) חושבים שגם לתלמידים בתיכון יש לאפשר להחזיק את המכשיר בהפסקות בלבד. במסקנה הזאת אין פער משמעותי בין הגוונים השונים בציונות הדתית.

תוכנות הסינון זוכות לפופולריות בקרב ההורים. יותר ממחצית מההורים חושבים שבית הספר יכול לחייב את התלמידים להתקין תוכנת סינון, וכשני שלישים מהם חושבים כך גם במחיר עלויות כספיות. 40% נוספים חושבים שבית הספר צריך לעודד את התלמידים להתקין תוכנת סינון, גם אם לא לחייב. רק 7 אחוזים חושבים שבית הספר לא צריך לעסוק בזה בכלל. יוצא, ש-93 אחוזים היו שמחים שיהיה לילדיהם תוכנת סינון בטלפון – האם זה משקף את שיעור התלמידים שהמכשירים שלהם אכן מסוננים?

מצוינות או ערכיות?
  • רוב עצום של ההורים מעדיפים שיחנכו את ילדיהם לערכיות על חשבון ההישגיות

  • כ-60% מההורים חושבים שבתי הספר מחנכים לערכיות ולהישגיות בצורה שווה

 

השקפה

מין

א

ל

ק

ת

ז

נ

תלמידים

מערכת החינוך צריכה להשקיע כמה שיותר בתחום החינוך להישגים ולמצוינות בלימודים, גם אם זה בא על חשבון ההשקעה בתחום החברתי והערכי

21.3

18.5

18.9

15.3

24.0

12.2

17.7

מערכת החינוך צריכה להשקיע כמה שיותר בתחום החינוך החברתי והערכי, גם אם זה בא על חשבון החינוך להישגים ולמצוינות בלימודים

78.7

81.5

81.1

84.7

76.0

87.8

82.3

 

 

מדגם הורים לתלמידים

משקיעים יותר בתחום ההישגיות וההצטיינות הלימודית מאשר בתחום החינוך החברתי והערכי

19.5

משקיעים באופן שווה, הן בתחום החינוך החברתי הן בהישגיות ובהצטיינות הלימודית

58.0

משקיעים יותר בתחום החינוך החברתי והערכי מאשר בהישגיות ובהצטיינות הלימודית

22.5

מדגם הורים לתלמידים- הורים לתלמיד/ים בכיתה א'-י"ב (N=300), התשובות מציינות אחוזים.

הרצוי:בצורה גורפת, רוב ההורים (82%) חושבים שבית הספר צריך לבכר את ההשקעה בתחום החינוך החברתי והערכי על פני ההשקעה בתחום החינוך להישגים ומצוינות. תוצאות אלו דומות בכל גוני הציונות הדתית. עם זאת, קיים פער בין המינים: גברים רוצים יותר מנשים שיחנכו את ילדיהם להישגיות (24% מול 12%).

המצוי:רוב ההורים (58%) חושבים שבתי הספר משקיעים באופן שווה בחינוך למצוינות ובחינוך לערכיות. שאר ההורים מתחלקים בצורה מאוזנת למדי בין החושבים שבתי הספר משקיעים יותר בערכיות (22.5%) לסבורים שבתי הספר משקיעים יותר בהישגיות (19.5%).

חינוך אינטגרטיבי
  • כמעט שוויון בין ההורים שרוצים שילדיהם ילמדו גם עם ילדים מבתים מסורתיים לבין ההורים שרוצים שילדיהם ילמדו רק עם ילדים מבתים תורניים.

סמן את העדפתך בטווח שבין הערכים הבאים (בין 1 ל-5):

אני מעדיף שבכיתה של ילדיי ילמדו...

מדגם הורים לתלמידים

1

2

3

4

5

 

רק ילדים מבתים תורניים

11.9

18.8

28.3

13.7

27.3

גם ילדים מבתים מסורתיים

מדגם כלל המגזר הדתי-לאומי

השקפה

הורות

א

ל

ק

ת

 

תלמידים

1- רק ילדים מבית תורני

9.3

4.2

6.9

16.0

 

11.9

2

2.7

7.6

21.7

28.4

 

18.8

3

24.0

33.9

34.1

26.0

 

28.3

4

21.3

20.3

12.4

7.1

 

13.7

5- גם ילדים מבתים מסורתיים

42.7

33.9

24.9

22.5

 

27.3

סה"כ

100.0

ל- ציו"ד ליברלית, ק- ציו"ד קלאסית, ת- ציו"ד תורנית, א-אחר, דתיים נוספים, תלמידים- הורים לתלמיד/ים בכיתה א'-י"ב (N=300), כללי- מדגם כלל המגזר הדתי לאומי (N=600),התשובות מציינות אחוזים.

עד כמה חשוב להורים שילדיהם ילמדו רק עם ילדים מבתים תורניים, ועד כמה הם רוצים, או לפחות מאפשרים, לימוד גם עם ילדים מבתים מסורתיים?

אם נחבר את תוצאות 1-2, את תוצאות 4-5, ואת תוצאה 3 נחלק בין שתי הקבוצות, נראה שיש רוב לרצון ללמוד גם עם ילדים מסורתיים, אולם בפער די קטן (55% מול 45%).

כאשר מפלגים את הניתוח לגוונים השונים בציונות הדתית, נראה שבעוד ש-71% מההורים הליברליים רוצים שילדיהם ילמדו גם עם ילדים מסורתיים, רק 42% מההורים התורניים ו-54% מההורים הקלאסיים רוצים כמותם.

בשבוע הבא:

איך צריך להיראות האיזון בין הקודש והחול בתכנית הלימודים?

אילו מקצועות היו ההורים מקצצים במערכת השעות?

האם ההורים מרוצים מבית הספר שבו ילדיהם לומדים?

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
האומץ לחשוב פעמיים

  הטור של סיון רהב...

הפולמוס על התקווה

  מאמר מאת הרב אברהם...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם