Print this page

כותרת תרבות ראשונה

 לאחר שהוסמך לרבנות היה מנהיג הקהילה בתאפילאלת ושימש בה רב ודרשן. הוא רצה לעלות לארץ ישראל אך התנגדות של בני הקהילה מנעה זאת ממנו. הוא ניסה לעלות לארץ שש פעמים ובשנת תר"מ (1879), כשניסה

 לעלות בפעם השישית הצליח לשכנע את הקהילה שלא ימנעו ממנו מכיוון שבנו, רבי מסעוד, יכול לשמש רב הקהילה במקומו. הוא עזב את מרוקו ועבר דרך אלג'יריה, תוניסיה, לוב ומצרים. בט"ו בטבת הגיע לעיר אלכסנדריה, שהה בה מעט, ובי"ז בטבת הגיע לעיר דמנהור והתארח אצל משה סרוסי.

בהיותו בדמנהור חלה ונפטר בכ' בטבת תר"מ. נקבר בדמנהור.